Orienterte om leie av sykehjemsplasser i Rennebu

På onsdagens kommunestyremøte i Rindal orienterte kommunedirektør Mons Otnes blant annet om kortsiktig leie av to sykehjemsplasser i Rennebu.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren fortalte at det for tiden er kapasitetsproblemer ved Rindal helsetun. Helsetunet har fem plasser på korttidsavdelinga, og det har til tider vært opptil tolv beboere der.

– For å avhjelpe den krevende situasjonen som vi har akkurat nå, så har vi inngått en avtale med Rennebu kommune, der vi kan leie inntil to plasser. Dette ble gjort for å slippe å betale for pasienter som blir liggende på St Olavs etter at de er utskrivingsklare. Dette er en stor kostnad pr døgn, rundt 5000 kr, mens vi betaler Rennebu rundt 3000 kroner pr døgn.

Kommunedirektøren fortsetter:

– I koronarelaterte møter er St Olavs ganske tydelige på at de ønsker så få utskrivingsklare pasienter som mulig innlagt ved sykehuset.

St Olavs hospital ønsker selvsagt å ha best mulig beredskap, slik situasjonen er nå, så kommunene må i størst mulig grad hente hjem sine utskrivingsklare pasienter.

Kommunedirektøren har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger, verken fra pasienter som har fått et tilbud i en annen kommune, eller fra pårørende.

Han understreker at dette tiltaket er gjort for å ta av en topp. Rindal kommune har nylig rekruttert folk i flere stillinger ved Rindal helsetun.

– Mannskapsmangel innenfor helse er en nasjonal utfordring, men jeg har fått tilbakemeldinger fra enhetsleder på at det har vært bra søknad på de utlyste stillingene. Vi har gjort et bevisst grep, med at vi lyste ut heltidsstillinger, og det ser ut som det har hjulpet med tanke på søknadsmassen, sier Otnes.

Powered by Labrador CMS