Fra et kommunestyremøte.
Fra forrige kommunestyremøte i Surnadal.

Kommunestyremøter i Surnadal og Rindal denne uka

Onsdag 19. juni er det kommunestyremøte i Surnadal, og torsdag 20. juni er det kommunestyremøte i Rindal. Møtene kan følges direkte på Kommune-TV, ellers sees i opptak etterpå.

Publisert

Sakslista og saksdokumentene til møtet i Surnadal er lagt ut på Surnadal kommune sin hjemmeside. 

Sakslista er lang, med oppstart av budsjettprosessen for 2025. Kommunestyret får blant annet presentert tertialrapporten for 1. tertial i år. De får også ei budsjettreguleringssak til behandling. Dette er ei oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 25. april i år, der kommunestyret ba administrasjonen om å legge fram et budsjett med 5% reduksjon av totale kostnader. Formannskapet behandla denne saka i sitt siste møte, og formannskapet tok bort noen av de foreslåtte innsparingstiltaka som lå i kommunedirektøren si innstilling, blant annet forslag om å vurdere skole- og barnehagestrukturen i kommunen. 

Møtet blir som vanlig overført direkte på Kommune-TV.

Fra et kommunestyremøte
Fra kommunestyret i Rindal.

Sakslista og saksdokumentene til kommunestyremøtet i Rindal er langt ut på Rindal kommune si hjemmeside

Her starter møtet med diverse orienteringer. Også her blir det lagt fram tertialrapport og forslag til budsjettregulering, blant annet. Kommunestyret skal også vedta en handlingsplan for Bygdevekst for 2024. 

Møtet blir som vanlig overført direkte på Kommune-TV.

Begge møtene starter kl 9 på morgenen.

Powered by Labrador CMS