ANNONSE:

Tilbudsplakat med teksten 'Alle varer 50%'

Salg på NMS Gjenbruk på Skei

Denne veka (start på onsdag) og i sjølve påskeveka blir det stort SALG MED HALV PRIS på nesten alle varer i butikken til NMS Gjenbruk på Skei. Grunnen til salget er at vi skal begynne å selge klede. I første omgang må vi få ut ein del varer for å få ledig plass.

Mange av våre butikkar har salg av klede. Vi vil også starte opp med dette. Men det første vi gjer er å starte med et stort salg i tida før påske. I sjølve påskeveka har vi ekstra opningstid og har ope på alle kvardadagene. Da vil salget med 50% rabatt fortsette og vi kjem også til å ha ein del møblar med ekstra stor rabatt.

Ved å handle hos oss kan du samtidig gjere noko positivt for mijøet. Det som er minst like viktig er det blir mange i mange land som får hjelp av ulike slag. NMS har bl.a. eit spesielt fokus med å hjelpe fram kvinnene. NMS deltek i eit stort arbeid mot omskjøring av kvinner i Etiopia og Mali.

Velkomne til SALG og meiningsfull gjenbruk, som samtidig kjem andre til gode.

Butikken til NMS Gjenbruk på Skei
Powered by Labrador CMS