ANNONSE:

Norsk Motor Klubb (NMK) Surnadal og Rindal
Norsk Motor Klubb (NMK) Surnadal og Rindal

Årsmøte for NMK Surnadal og Rindal

NMK Surnadal og Rindal kaller inn til årsmøte søndag 27. mars 2022 kl 18.00.

Sted: A.Kvam - industrivegen 8

Sak 1: Valg av møteleder og møtesekretær
Sak 2: Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak3: Valg av 2 til å underskrive protokoll
Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 5. Godkjenning av regnskap
Sak 6: Godkjenning og vedta budsjett for 2022
Sak 7: Godkjenning av årsmelding
Sak 8: Valg
Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for 2022.
Sak 10: Gjennomgang av nye vedtekter/lover
Sak 11: Innkomne saker

Innkomne saker (nye saker må komme innen 22. mars til Ingrid Kvam Moen, på mail: [email protected])

Powered by Labrador CMS