SpareBank 1 Nordmøre

Adm. direktør Allan Troelsen

En god start på året

God underliggende drift og høy aktivitet har gitt et solid utgangspunkt for året, skriver SpareBank 1 Nordmøre i en pressemelding.

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 82 millioner kroner per første kvartal 2023. Konsernet har ved utløpet av årets første kvartal en forvaltningskapital inkludert kredittforetak på 35,9 milliarder kroner, og en ren kjernekapitaldekning på 17,3 prosent.

– Vi er godt fornøyde med resultatet vi har oppnådd i en tid med internasjonal markedsuro og usikkerhet. Til tross for økt usikkerhet og høy inflasjon er det fortsatt stor kundeaktivitet, sier adm. direktør Allan Troelsen.

Høy aktivitet i lokalsamfunnet

I løpet av årets første tre måneder har banken blant annet vært til stede som en viktig bidragsyter på lokale aktiviteter og arrangement.

  • Vi var vertskap da Norges Bank besøkte Kristiansund i forbindelse med sentralbankens arbeide med regionalt nettverk. Bedriftsbesøk og miniseminar sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforening (KNN), Kristiansund kommune og NEAS sto også på programmet.
  • Bankens årlige Næringslivsdag ble arrangert i Surnadal, og vi har også delt ut næringslivsprisen.
  • Sammen med SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre arrangerte vi familiedag på glattisen i Kristiansund, som tiltrakk seg mer enn 500 barn og voksne i Arena Nordvest i Kristiansund.
  • Vi har også arrangert eget sjakkarrangement for barn og ungdom i Surnadal, hvor blant annet NRKS kjente kommentator i sjakk, Torstein Bae, var et av trekkplastrene.

— Gjennom å støtte gode formål i regionen jobber vi engasjert og aktivt med å utvikle attraktivitet i våre lokalsamfunn, sier Troelsen.

Det er også ansatt ny direktør for forretningsutvikling. Frode Ressem har allerede tiltrådt i stillingen.

Renten fortsetter opp

Det er fremdeles stor usikkerhet i makroøkonomien internasjonalt med høy inflasjon og bekymringer knyttet til økonomisk vekst. For å dempe inflasjonspresset har mange av verdens sentralbanker økt sine styringsrenter betraktelig.

Norges Bank økte styringsrenten til 3,00 prosent i mars og videre til 3,25 prosent i begynnelsen av mai. Ved rentebeslutningen i mars indikerte sentralbanken at styringsrenten vil økes til 3,50 - 3,75 prosent i løpet av 2023. SpareBank 1 Nordmøre har varslet om økt rente på utlån og innskudd som en følge av den siste renteendringen i Norges Bank.

Den svake kronekursen er utfordrende og kan føre til ytterligere økte renter utover rentebanen til Norges Bank.

Godt forberedt

Det er fremdeles få personkunder og bedriftskunder som melder om store økonomiske problemer, og så langt virker det som om de fleste er godt forberedt til å håndtere økt usikkerhet, noe vi ser igjen i våre porteføljer.

Banken opplever at personkundene betjener sine lån som forutsatt og vi ser ikke økning hverken i mislighold eller ønske om avdragsutsettelse blant våre personkunder.

– Det forventes at flere kunder vil få behov for fleksibilitet og økonomisk rådgivning fremover, og for de kundene som har behov er vi tilstede som en diskusjonspartner for å håndtere den økonomiske hverdagen, sier Troelsen.

Han legger til at bankens utlånsvekst ble noe lavere enn forventet i første kvartal, og da spesielt i januar og februar.

– Stor aktivitet og økt vekst i mars gir oss imidlertid indikasjoner og forventninger om økt utlånsvekst fremover. Positive ringvirkninger I bedriftsmarkedet er det fremdeles usikkerhet og banken opplever at det er forskjeller mellom bedrifter - der noen har noe større utfordringer enn andre.

– Det er positivt at det i en tid med stor usikkerhet, gjennomføres flere større byggeprosjekter i regionen. Spesielt viktig er byggingen av nye Campus og det nye opera- og kulturhuset Normoria i Kristiansund, som gir store ringvirkninger lokalt og regionalt. I tillegg oppleves det god aktivitet i kystbaserte næringer, sier Troelsen.

Powered by Labrador CMS