LESERINNLEGG:

En mann med briller og sort t-skjorte hvor det står 'Grønn'
Kjell J. Larsen

Flere grønne arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping

Kjell J. Larsen – MDG Surnadal

-har vært mine hovedmål de siste 27 årene. Siden jeg fikk ansvaret for å lede Pipelife Norge AS i 1995 har det vært klart for meg at samfunnsansvar og bærekraft er en forutsetning for å oppnå tillit, et omdømme som gjør at kunder vil handle og ansatte er stolte av jobben og arbeidsgiveren sin. Vi visste at vi hadde forutsetninger for å styrke posisjonen med de mest bærekraftige produktene og løsningene i vannbransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Dette ga grunnlag for å øke de grønne arbeidsplassene både i Surnadal og de øvrige stedene Pipelife er etablert.

Nå, som pensjonist og politiker i MDG, kjenner jeg fortsatt på de samme mulighetene og utfordringene. Norske myndigheter har skuffet stort og vært en sinke i å bidra til det grønne skiftet. MDG er det eneste troverdige alternativet når det gjelder å ta tak i de største utfordringene for klima og miljø, som kan gi håp for framtida og kommende generasjoner.

Når jeg viser til at norske myndigheter har skuffet stort så er det tuftet på følgende:

· Parisavtalen vedtas 12.12.2015. Denne avtalen skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Norge ratifiserte avtalen 22.04.2016.

· Juni 2016 presenterte to av Ernas ministre hvordan offentlige anskaffelser skulle bli motoren i det norske grønne skiftet. En revidert lov om offentlige anskaffelser (LOA) ble enstemmig vedtatt av stortinget tidlig 2017.

· Den 18.06.2023 uttaler Oslos byrådsleder Raymond Johansen følgende til VG nett:

– Min generasjon har beriket oss på en stor velstandsvekst. Vi må ikke dra stigen opp etter oss, sier Johansen.

– Gjør dere det?

– På noen måter tror jeg det oppfattes som at vi gjør det, når vi ikke respekterer de unges bekymring for miljø- og klimakrisen.

Dessverre er beskrivelsen fra Raymond Johansen mer regelen enn unntaket også på landsbasis. Derfor må vi brette opp ermene og få ting gjort. Vi i MDG vil at Surnadal kommune mer aktivt skal stille krav til leverandører og gjennomføre enda flere tiltak innen egen virksomhet. Dette handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp. MDG ønsker å bidra til raskere og mer kunnskapsbasert omstilling fra grått til grønt næringsliv. Vi vil heie på de som allerede har kommet langt, og hjelpe bedrifter som henger etter. Framtidig konkurransekraft forutsetter at bedriftene er basert på sine relevante mål for bærekraft.

MDG vil fortsette å stimulere og legge til rette for et mangfoldig og grønt næringsliv.

· Ombruk, reparasjon, og restaurering er noe vi vil priorotere høyt. En samlet bransje for reparasjon bør bli en del av den nye sentrumsplanen for Surnadal, for virkelig å løfte fram sirkulærøkonomi i stedet for «forbrukerøkonomi». Dette vil også gi nye arbeidsplasser.

· Vi vil arbeide for å etablere mer komplette verdikjeder i kommunen og regionen. Bidra til at bedrifter gjør hverandre gode og sørge for kortreiste leveranser der det er mulig.

· I lokal verdiskaping vektlegger vi også at det skal være mulig å drive eller etablere næringsaktivitet i bygdene våre. Dette er viktig for å opprettholde et livskraftig bygdeliv i kommunen vår.

· Surnadal har et aktivt og godt landbruk, MDG vil støtte opp om og bidra til økt klima- og naturvennlig matproduksjon, etter regenerative prinsipper.

· Det er viktig å stimulere til satsing på eksisterende turist- og reiseliv. I tillegg må man legge til rette for ny bærekraftig knoppskyting, basert på lokale naturgitte forhold, herunder også samarbeid med kulturmangfoldet i kommunen.

· Næringslivet i Surnadal må fortsatt stimuleres til å ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne.

Som nevnt vil MDG jobbe for at bedrifter gjør hverandre gode, samtidig som vi vil støtte opp om fagutdanning og høyere utdanning i Surnadal og på Nordmøre. Samarbeidet med Campus Kristiansund blir viktig.

Vi vil også etablere et samarbeid med næringsforeninga og Innveno, for derigjennom å treffe bedre med tiltak og aktiviteter.

Blir jeg så heldig å få stemmer nok til å komme med i det kommende kommunestyret, er dette noe jeg vil prioritere høyt.

Surnadal 22.06.2023

Kjell J. Larsen

Powered by Labrador CMS