LESERINNLEGG:

En mann med noen griser foran en gårdsbygning. Påskrift på bildet. 'Opprop ordførerforum Trøndelag SP.

Rindal Senterparti støtter bøndene!

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren vår Mildrid Kattem Aune har deltatt på flere Teams-møter om stortingsmelding nr. 11. Mildrid har deltatt på ordførerforum i Trøndelag Senterparti og har skrevet under på ordføreroppropet.

Lokallagsleder Ola T. Heggem har også deltatt i Teams-møter i partiet angående dette, med blant annet parlamentarisk leder Marit Arnstad og flere fra stortingsgruppa.

Rindal Senterparti forutsetter at Senterpartiet og regjeringen utnytter de mulighetene som finnes i Stortinget for å gi bøndene betydelige bedre inntektsmuligheter.

OPPROP I FORBINDELSE MED STORTINGETS BEHANDLING AV STORTINGSMELDING 11 (2023-24)

Ordførerforum i Trøndelag Senterparti vil gi bonden rettferdig lønn!

Gjennom Hurdalsplattformen sine målsettinger har regjeringen lagt fast viktige mål for utforming av denne stortingsmeldingen og fremtiden for norsk landbruk.

Fra målformuleringene gjengis:

• Legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på nytt tallgrunnlag.

• Sikre riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, i regnet å måle inntektsnivået og ikke bare inntektsutviklinga.

Landbruksnæringen står i en skjebnetid. Mange bønder har satt sin lit til at nettopp denne regjeringen og Stortingsmelding 11 skulle gi nødvendig optimisme og forutsigbarhet for en næring med svak økonomi og stor avskalling. Større oppmerksomhet rundt Norges egen selvforsyning støttet opp om optimismen.

Etter at stortingsmeldingen nå er fremlagt og behandlet i næringskomiteen kan vi slå fast at målet om likestilt inntekt for bonden ikke er innfridd, og en samlet landbruksnæring er tydelig kritisk og skuffa.

Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag ser med stor bekymring på innstillingen fra Næringskomiteen for Stortingsmelding 11, og frykter konsekvensene for rekruttering og nødvendig investeringsvilje på lengre sikt.

Skal vi nå målet om et aktivt landbruk i hele landet og økt selvforsyning må bonden få et inntektsnivå som er reelt likestilt med andre grupper!

Vi ber derfor innstendig om at Senterpartiets representanter i Storting og Regjering gjør alt de kan for å forbedre innstillingen fra næringskomiteen for Stortingsmelding 11, ved behandling av denne i Stortinget 18 april!

Gunn Iversen Stokke /s/
Leder for Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag og ordfører i Skaun

*Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag består av Senterpartiets ordførere i Trøndelag, Senterpartiets varaordførere i de kommuner Senterpartiet ikke har ordfører, samt Senterpartiets gruppeledere i de øvrige kommunene.

Powered by Labrador CMS