Rindal kommune melder:

Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal
Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal

Statusoppdatering fra kommuneoverlegen

Statusoppdatering 29.09.20

Her kommer en liten statusoppdatering fra kommuneoverlegen. Det er fortsatt ikke påvist smitte i Rindal kommune. Når det gjelder koronatesting, har vi hatt en økning i antall tester utført de siste to ukene, med et antall på mellom 20-30 tester per uke.

Totalt har vi utført 432 tester i Rindal, og dette utgjør 21,6% av befolkningen.

Smittesituasjonen nasjonalt er stadig lav, men med enkelte kontrollerte og ukontrollerte utbrudd på ulike steder i Norge. Jeg anbefaler at man følger med i media på smittesituasjonen der du bor, eller skal til.

Det er ikke forbud mot å reise rundt i landet, men det er grunn til å oppfordre folk til å nøye tenke gjennom om man skal gjennomføre planlagt reise, eller utsette den. Fortsatt er det slik at fritidsreiser bør begrenses, det samme med jobbreiser. Noe kan selvfølgelig ikke utsettes. Per nå er Oslo den kommunen med størst ukontrollert spredning, og er definert som “rødt område”, og reiser hit bør foretas etter en grundig risikovurdering.

Vi går inn i en periode med konfirmasjoner i distriktet, og i år ligger det et ekstra ansvar på de som skal arrangere konfirmasjoner. Mange vil kanskje få besøk langveisfra, og da er det viktig å informere alle gjester om at de IKKE må komme dersom de er syke (heller ikke litt syke), eller om de er satt i karantene, eller om de bor på et sted med lokalt ukontrollert utbrudd. Arrangører må føre liste over navn og mobilnummer på alle sine deltagere. Denne listen skal oppbevares i 10 dager. Dette for at man lettere skal kunne nå folk ved en evt smitteoppsporing.

Under alle typer arrangement må man overholde avstandskravet på > 1 meter mellom bord under bespisning. Det anbefales at man plasserer personer i samme husstand på samme bord. Husk at man blir satt i karantene om man har vært nær en person < 2 meter i over 15 minutter, eller om man håndhilser eller blir hostet på, av en som viser seg å være smittet.

Offentlige arrangement kan ha maks 200 deltagere, gitt at lokalet er stort nok til å ivareta avstandskravet på minst 1 meter mellom personer i ulike husstander, samt at det ikke skal legges til rette for aktivitet som krever kortere avstand enn 1 meter.

Dersom du leier et lokale til en sammenkomst, går det under offentlig arrangement, dersom du har det i privat hjem, kan du ha maks 20 til stede.

Det er fortsatt slik at private sammenkomster kan ha maks 20 deltagere, gitt at arealet du har til disposisjon, sikrer minst 1 meter mellom personer fra ulike husstander.

Ved en smittesituasjon i Rindal, vil alle nærkontakter bli kontaktet av vårt lokale smittesporingsteam. Det er viktig at man forholder seg til dette. Smittesporingsarbeidet er i all hovedsak anonymt, og i små kommuner som Rindal, er det viktig at man tar hensyn til dette. Det er belastende nok i seg selv å bli en av få som faktisk blir smittet.

Som hovedregel skal alle teste seg i den kommunen man bor i, eller oppholder seg midlertidig i. Dette kan være litt forvirrende dersom man har fastlege i en annen kommune.

Så en påminnelse på hva du skal gjøre om du blir satt i karantene fordi du har vært i nærkontakt med en smittet:

Du skal holde deg hjemme, det vil si: du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dette gjelder i 10 dager fra siste eksponering.

Dersom du har tatt koronaprøve, skal du holde deg hjemme til du har fått svar. Du kan tilbake på jobb eller skole når du har blitt frisk igjen (noen milde restsymtpomer kan tillates).

De generelle reglene om smittevern gjelder fortsatt:

- Vask hender med såpe og vann minst 5 ganger daglig. Bruk antibac om såpe og vann ikke er tilgjengelig
- Vask hender når du kommer på jobb og når du kommer hjem
- Hold hendene unna munn/ansikt. Bruk papirlommetørkle og kast etter bruk (og vask hender)
- Hilsning må gjøres uten kroppskontakt
- Overhold karanteneregler
- Begrens fortsatt dine nærkontakter

Vi går inn i høsten med flott høstvær, og vil oppfordre alle til å benytte seg av den fine tida, og få med seg høstfargene og den friske lufta ute i friluft.

Mari Wold, kommuneoverlege