Rindal kommune melder:

Koronavaksinering

NÅR STARTER VAKSINERINGEN?

Rindal kommune starter med vaksinering 7. januar 2021. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det. Følg med i lokalavisa og hjemmesiden til Rindal kommune for å se når det er din tur! Da kan du bestille time digitalt via samme løsning som du bestiller Koronatest.

HVEM FÅR TILBUD OM VAKSINERING OG NÅR?

Prioritering:

Rindal kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. Risikogruppene prioriteres først, samt utvalgte grupper av helsepersonell. Om lag 20% av dosene gis fortløpende til utvalgte grupper av helsepersonell.

Vi forventer å komme i gang med vaksinering av gruppe 2 allerede i slutten av januar/begynnelsen av februar. Videre vaksinering avhenger av når vi får vaksiner og hvor mange vi får. Dette er ikke klart enda.

1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger (og utvalgte grupper av helsepersonell)

VaksineringAntall doserSted
Uke 110 (-14)Rindal helsetun og omsorgsboliger
Uke 210 (-14)Som over, samt utvalg helsepersonell

2. Personer over 85 år (og utvalgte grupper av helsepersonell)

3. Personer fra 75 til 85 år

4. Personer fra 65 til 74 år og personer i alderen 18- 64 år med bestemte alvorlige, underliggende sykdommer:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom (kreft i blodsystemet) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Personer 55 til 64 år med underliggende sykdommer:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom *
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Personer 45-54 år og underliggende sykdommer som under punkt 5

7. Personer 18-44 år med underliggende sykdommer som under punkt 5

8. Personer 55-64 år

9. Personer 45-54 år

*)Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Les mer på denne nettsiden:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Får jeg varsel om når jeg kan ta vaksineringen?

Kort varsel

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Rindal, skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbud om vaksine til den første vaksinen skal settes.

Gruppe 2 (personer over 85 år) blir kontaktet av legekontoret for registrering og tidspunkt av vaksinering.

Bestill time når det er din tur

Du blir ikke innkalt. Når kommunen får bekreftet at vaksinene er på vei, setter vi av datoer og bestemmer hvem det er sin tur ut fra prioriteringsrekkefølgen. Oversikt over datoer, målgruppe og vaksinasjonssteder finner du på denne siden. Datoene blir annonsert så langt det er praktisk mulig. Vi legger også ut beskjed på Facebook og Trollheimsporten. Det kan derfor være lurt å følge kommunen på Facebook i tiden framover. I tillegg vil vi prøve å nå målgrupper via varsling på SMS.

Når det er din tur til å ta vaksinen, går du inn på kommunens nettsider, eller anvist lenke, og bestiller time elektronisk. Dersom du ikke har tilgang til digital bestilling, kan du også ringe og bestille time når den tid kommer. Telefonnummeret vil være det samme som til Rindal legekontor. Du skal ikke kontakte fastlegen din for å få koronavaksine. Det skal heller ikke ringe og bestille time før det er annonsert at vaksinering for din gruppe er klar.

Skal jeg ta vaksinen to ganger?

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal tas 19-23 dager etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene, og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene.

Du kan ta vaksinen enten på legekontoret, på Eldresentret eller i Rindalshallen etter angitt beskjed. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger får vaksinen der de bor, og trenger ikke å bestille time.

Hva hvis jeg er syk på vaksinasjonsdagen?

Du skal ikke ta vaksinen om du har feber eller sykdomsfølelse. Da får du en ny dato.

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er ømhet i armen, samt lette forkjølelsessymptomer. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Du kan lese mer om koronavaksinen på FHI sine nettsider her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Link til Rindal kommune sine nettsider