Politiet melder:

Brudd på smittevernregler kan føre til anmeldelse og kraftig bot