Innveno

Tre mennesker står ved en plakat fra Innveno
Magne Løfaldli, Mette Sæter Ormset og Birger Johnsen

Mye spennende på gang

Onsdag inviterte Innveno bedrifter i nærområdet til morgenmøte for å informere om endringene de har vært gjennom den siste tiden, hva de driver med og hvordan de kan være med å styrke næringsutviklingen i Surnadal og omegn.

Vel tjue gjester kom til Innveno sine lokaler på Røtet onsdag morgen hvor de fikk servert frokost. Det var intet mindre enn smakfulle baguetter fra UNAU, like før oppstarten dagen etter, på Alti Surnadal.

Daglig leder Birger Johnsen forteller at de nå har tettere samarbeid med Surnadal kommune og Surnadal Næringsforening, Ytre Nordmøre, fylket, Trøndelag og andre regioner i landet. De har også økt satsing på landbruk og reiseliv.

Innveno hjelper bedrifter med å utvikle nye prosjekter og bidrar til vekst, de lager møteplasser for bedriftene, for eksempel gjennom nettverket IN2innovation, skaffer finansiering fra virkemiddelapparat og gir bedriftene tilgang til deres brede nettverk.

Noe av det de presiserer er at de ønsker å få opp salget på lokalmat, og at de skal arrangere en skogkonferanse i november som de vil prøve å få til som et fast arrangement annethvert år.

Næringshageprogram

Deres nyansatte prosjektleder, Mette Sæter Ormset, fortalte at Innveno i år har blitt med i næringshageprogrammet.

Næringshageprogrammet er et tilbud til små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker utvikling og vekst. Innveno samarbeider med Vindel om denne satsingen. Som næringshagebedrift får SMB rådgiving og kompetanse, møteplasser og nettverk, samt tilgang til virkemiddelapparatet og kapital til en redusert pris.

Siva har hatt næringshagesatsing i mange år, men fra 2023 startet en ny programperiode.

–Alle som tidligere har vært med i næringshageprogrammet måtte søke seg inn på nytt sammen med de andre søkerne.

Programmet er rettet mot små og mellomstore bedrifter som er utviklingsorienterte.

–De må ha både lyst og mulighet til å utvikle seg, forklarer hun.

Bærekraft og rapportering

Om kort tid kommer det krav om rapportering på bærekraft, som alle bedrifter må forholde seg til. Banker og store selskaper må allerede rapportere på bærekraft, og det vil snart komme pålegg som også vil gjelde små og mellomstore bedrifter.

Innveno har i samarbeid med Vindel (Kristiansund) og Sparebank 1 Økonomipartner Nordmøre, planer om å arrangere et kurs om hvordan mindre bedrifter skal forholde seg til dette.

Digitalt treningssenter

Innveno har planer om å etablere et treningssenter/lab for opplæring i Industri 4.0-teknologier i samarbeid med Surnadal Videregående, NTNU og bedrifter i regionen. Tilbudet er tenkt å være for både skoleelever, studenter, operatører i bedriftene og andre.

Nå er de i en designprosess, og det jobbes med å finne ut hva som skal være med og hvilket utstyr som skal inn. De starter konkretisering i høst.

Det er viktig å få gode læringsarenaer for digitalisering.

Forskning

Det er søkt støtte til et forskningsprosjekt i fysisk lab i lokalene til Innveno.

Magne Løfaldli forklarer at det har blitt forsket på at pasienter som har naturlige materialer ved seg og har rom med utsikt til fin natur, har mindre liggetid på sykehus.

Det er spennende at de vil legge forskningen hit til Surnadal.

–Det er alvorlig mye gøytt som foregår, smiler Magne.

Ca 20 personer rundt to bord. En dame står og snakker.
Powered by Labrador CMS