Konfirmater i prosesjon inn i kirkerommet.
Konfirmantane i prosesjon – Tora ber korset, Aleks ber dåpskanna og vidare kjem Leon, Arian, Sigurd og Jarle.

«Folkets handling» - med unge krefter

Publisert Sist oppdatert

– Å delta sjøl er betre enn å observere! Denne gamle visdomen har livets rett.

Også i kyrkja. Mykje av konfirmantarbeidet landet rundt satsar på oppleving av å vera med, ha si rolle og bety noko.

I søndagens gudsteneste fekk Stangvik-konfirmantane utfalde seg - med oppgåver dei sjøl hadde blinka ut.

En håndfull unge jenter og gutter med et stort trekors i kirka.
Øving gjer meister. På konfirmanttimane (saman med dei frå Todalen og Åsskard) blir det undervist i liturgiske oppgåver. Her foretek Torbjørn Brøske ei briefing før messa i Stangvik. Til høgre Berit Anne Botten Røkkum, som mellom anna sørga for kvite kapper til alle.

Allsidige oppgåver

Dei sette salmenummer på tavla, dei ringte klangfullt med klokkene, tok vertsansvar med utdeling av salmebok og hefte, forma stilig inngangsprosesjon med kors og dåpsvatn, assisterte fint da lille Iben vart døypt, tente bønelys, telde opp takkofferet og serverte saft, kjeks og kyrkjekaffe. Ja - ein var endatil dagens fotograf.

En prest og to konfirmanter ved døptefonten.
Under dåpen får prest Gerd Anne assistanse av Sigurd (lys) og Aleks (dåpsvatn).

«Liturgi» i praksis

Vikarprest Gerd Anne Aarset, kyrkjetenar Oddvar Væge og klokkar Rannveig Brøske sette pris på all denne «folkets handling» - som ordet liturgi eigentleg betyr.

Med vakker dåpshandling, god preike, frisk salmesong og samlande leiing ved både klokkar og prest vart søndagsmessa ei fin stund.

Applaus for soknerådet

Vi vart også kjende med det nyvalgte Stangvik sokneråd som klokkar og avtroppande leiar Rannveig presenterte. Forsamlinga helsa dei med applaus. Også desse vil finne meiningsfylte oppgåver gjennom «folkets handling» i tida som kjem.

Fire damer og to menn oppstilt foran alteret i kirka.
Påtroppande Stangvik sokneråd vart presentert. Frå venstre Lisbet Solenes, Møyfrid Torvik, Bjarne Røen, Anne-Ma Nyheim, Gunn Tove Svinvik og Jens Settemsdal.

Allehelgenslys neste søndag

Neste søndag – allehelgensdag – deltek konfirmantane frå Todalen, Stangvik (igjen) og Åsskard i kvar sine kyrkjer. Mellom andre oppgåver vil dei da tenne minnelys for dei som har gått bort siste året.

Powered by Labrador CMS