Turstigruppa i Rindal IL med stort skiltprosjekt

Leder i turstigruppa Bård Gåsvand, kulturleder Morten Møller, ordfører Vibeke Langli og grunneier Olav Løfald med noen av de nye skilta.

– Setter stor pris på samarbeidet med grunneierne

Publisert

I 2019 starta turstigruppa i Rindal IL et prosjekt med mål om remerking og oppgradering av løypenettet i bygda. I hovedsak handler det om å bytte ut skilt på turstiene til metallskilt med universell utforming. Nå er de første skiltene klare.

Det er mange turstier i Rindal, og flere skilt på hver av dem, så dette er en stor jobb. Skiltene koster også en del, men takket være flere aktører som spiller på lag, og sponsing fra lokale bedrifter, har de snart kommet i mål med første runde.

Helt nye metallskilt med universell utforming.

Måtte dele opp prosjektet

Baard Gåsvand, som er leder i turstigruppa, forteller at det oppsto noe uforutsett kort tid før søknaden om spillemidler skulle sendes inn. Turstigruppa har muntlige avtaler med grunneierne som er berørt av turstiene, men dette var ikke god nok for å få spillemidler. Før de kunne sende søknaden måtte de ha en skriftlig avtale med hver enkelt grunneier, og dem er det veldig mange av.

Grunneieravtalen som brukes er godkjent av Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og flere aktører innen landbruket. Avtalen gir tillatelse til å legge en tursti på eiendommen, til skilting og markedsføringa av stien, og rydding av vegetasjon langs løypa.

Det var knapp tid til å hente inn avtaler. Dette var også i koronatida, noe som ikke gjorde saken enklere. Dermed måtte de skynde seg å få ordnet så mange skriftlige avtaler som mulig, ved først å ringe hver enkelt grunneier, og så kjøre rundt til dem for å få underskrifter. Derfor måtte søknaden begrenses til et utvalg av turstiene i denne omgangen. Det ble blant annet Storfjellet, Skåkleiva, Ruten, Tifjellet, Gaddfjellet og Gråurfjellet.

Senere blir det en ny runde for å få med flere stier. Blant annet ble turene i Folddalen satt litt på vent, på grunn av anleggsarbeidet i området.

Mye bedre holdbarhet

Det er for sent på året til å sette ut alle skiltene nå, men alle skal monteres og gjøres klare i løpet av vinteren, slik at det går fort å få dem på plass når våren kommer.

De nye skiltene er mye mer holdbare, og mye lettere å bære med seg ut i marka enn de skiltene som tidligere har vært brukt.

Skiltene er av aluminium, med skrift på folie som lett kan byttes ut. Selve skiltet er altså "evigvarende", mens teksten lett kan endres. Skiltene har også universell utforming, i henhold til merkehåndboka. Turene har blant annet fått merker etter vanskelighetsgrad, på samme måte som for eksempel turistforeningen og StikkUt merker sine turstier. Grønn betyr "enkel", blå betyr "middels" og rød betyr "krevende". Det finnes også et svart merke som betyr "ekstra krevende", men ingen av turstigruppa sine stier er i den kategorien.

Informasjonsskilt som skal stå på startpunktene til turstiene.

Ved hvert startpunkt skal man kunne finne et skilt med informasjon om turen, kart, lengde på turen, vanskelighetsgrad og en QR-kode som man kan skanne for å få opp informasjon om turen på telefonen. Langs løypa skal det også settes opp veiviser-skilt, og skilt som viser hvor langt det er igjen til målet. Det blir også noen skilt med stedsnavn.

Takker for støtten

Baard Gåsvand ønsker å takke alle som har støtta prosjektet så langt. De har fått hjelp fra kommunen til å søke om spillemidler til prosjektet. Søknaden ble innvilget, og tippemidlene dekker en stor del av kostnadene.

Turstigruppa har også fått økonomisk støtte fra Rindal Sparebank og fra Rindal kommune til dette prosjektet. De har fått svart god rabatt av Talgø og Byggmakker Surnadal, som har levert påler og materialer til alle skiltene. De har også fått svært god rabatt fra Surnadal Transport, som har ordnet transporten av materialene. Idrettslaget selv bidrar selvsagt med dugnadsarbeid.

Gåsvand understreker at de setter stor pris på all støttende har fått, som har gjort det mulig å komme i gang med jobben.

Bare positive grunneiere

I forbindelse med søknad om spillemidler er det altså krav om at det skal foreligge en skriftlig avtale med hver enkelt grunneier som har en eller flere av de aktuelle turstiene over sin eiendom. Hver enkelt tursti kan berøre mange grunneiere, så også dette er et omfattende arbeid, men Gåsvand understreker at alle grunneierne de har vært i kontakt med så langt har vært udelt positive.

Olav Løfald er selv grunneier, og han var behjelpelig med å formidle kontakt og avtaler med de andre aktuelle grunneiere i nabolaget sitt. Han forteller at det var en hyggelig og enkel jobb. Han leverte alle avtalene til gjennomlesing, og samtlige grunneiere ga beskjed om at han kunne komme og hente den ferdig underskrevne avtalen kvelden etter.

Baard Gåsvand påpeker at idrettslaget er helt avhengig av å ha et godt samarbeid med grunneierne for å opprette og opprettholde turstier, og det letter arbeidet mye når det går så greit. Det langsiktige målet er å få bytta ut skiltene på alle turstiene i bygda.

Ordfører Vibeke Langli avslutter med at hun håper dette bidrar til at folk får enda mer lyst til å gå på tur. Særlig informasjonsskiltene på startpunktet er veldig nyttige, synes hun.

Powered by Labrador CMS