Inger Johanne Iversen startet kveldens program med appell

Allsidig markering av kvinnedagen

I overkant av 30 stykker møtte opp på tirsdagens 8. marskaffe på Frivilligsentralen. Det var Surnadal SV, Surnadal Ap og Folkeakademiet i Surnadal som sto for arrangementet. Til tross for at kveldens hovedtaler måtte melde korona-forfall, ble en det en innholdsrik kveld.

Publisert

Fylkesvaraordfører Line Hoem, som skulle holde hovedtalen uteble, men de lokale damene klarte brasene selv.

Inger Johanne Ivsersen startet kvelden med å holde appell. Hun påpekte at selv om Norge er et likestilt land, der politiske parti, fagforeninger og veldedige organisasjoner jobber for likestilling, trenger vi fortsatt en dag der vi kan møtes og markere saker vi synes er viktige for likestillinga. Hun var innom temaer som kvinnehelse, kvinners rett til selvbestemt abort og god fødselsomsorg.

Iversen var også innom arbeidslivet, der rett til likelønn og sikring av heltidsjobber var viktige tema.

-8. mars er en internasjonal kvinnedag, sa Iversen og oppfordret til solidaritet med kvinnene i land der likestilling er fremmedord. -Der det er brudd på menneskerettene. Ikkje lovverk som beskytter kvinner, vold i heimen, æresdrap, kjønnslemlestelse og tvangsgifting

-Kvinnedagen er en kampdag for alle kvinner. Vi skal stille oppfor våre medmennesker i Ukraina, men vi skal ikke glemme kvinnfolk fra andre land, mente Iversen.

Husmor vs. yrkeskvinne

Grete Oddny Moen Aarnes fortalte om kvinnekamp, likestillingskamp og frivillighet i Surnadal fra tidlig 1900-tall, hun leste også egenproduserte dikt. Selv var hun aktiv i politikken fra 1974 til utpå 90-tallet.

Som ung voksen mot slutten av 1960-tallet er hun selv medlem av en generasjon som har opplevd stor utvikling i kvinnekampen. Begrepene husmor og yrkeskvinne ble problematisert, og mange kvinner kom i et dilemma.

-Sviktet vi mann og barn ved å gå ut i yrkeslivet eller sviktet vi samfunnet ved å ikke delta i yrkeslivet?

Grete Oddny Moen Aarnes

Moen Aarnes fortale blant annet om Arbeiderkvinnene i Surnadal som blant annet fikk til husmorvikar-ordningen og fødestua på Skei. De drev også opplysningsarbeid og kurset seg selv.

Franklind med Linda og Frank Botten underholdt med sang og musikk. Her fikk vi gjenhør med både Vårsøg og Imagine. Rørende var det da Linda Botten sang en sang hun skrev til bestemoren, Jenny på hennes 100-års dag i fjor. Det passet godt å minne på om tidligere generasjoner av kvinner på en slik dag.

Franklind Med Frank og Linda Botten

I kaffepausen var det quiz med spørsmål fra blant annet litteratur og samfunn, alt med kvinner som felles tema. Deretter fortalte Else Brandvoll Andresen om Folkeakademiet og arbeidet de gjør. I Surnadal gjør Folkeakademiet seg blant annet bemerket med integreringsarbeid gjennom språkkafèen som foregår på Frivilligsentralen hver uke. Andresen oppfordret bygdefolket til å komme på språkkafè.

Else Brandvoll Andresen

Dersom du vil lese mer om Folkeakademiet, finner du tidligere artikkel fra Trollheimsporten her

Powered by Labrador CMS