Eidet bedehus

Oddmund Stjern

En kveld med vidt utsyn

Publisert

Vi mange som var samla på Eidet bedehus fredag 15. mars, fikk en svært interessant, givende og utfordrende kveld. Vi hadde besøk av Oddmund Stjern, som har hatt hele sin arbeidstid i misjon og menighet, bl.a. som prest i Nidaros bispedømme og nå som leder for Israelsmisjonen i Trøndelag. Stjern fikk formidle ansvar og nød for det jødiske folk for oss denne kvelden.

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stifta allerede i 1844. DNIs visjon er «i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk», og videre: «Vi henter vårt mandat, vår inspirasjon og vår visjon i Guds plan med det jødiske folk, slik dette kommer til uttrykk i Den hellige Skrift, formidlet gjennom profeter og apostler, og bekreftet i Jesus Messias.» (sitat DNIs nettside) Den nye misjonsorganisasjonen ville «vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet»

Oddmund Stjern tok oss med til dette landet som i det siste har vært slik i fokus. Han holdt fram at bevissthet om troens jødiske røtter og vår tilknytning til det jødiske folk vil skape et aktivt engasjement for jødene og en fornyelse av troen og livet. Han uttrykte også gjennom egne ord og bilder hvordan israelsmisjonen forsøker «å møte det jødiske folk med respekt og ydmykhet, og samtidig, i ord og handling, formidle den kjærlighet vi har møtt gjennom Jesus Messias.» Stjern fikk formidle hvordan isralelsmisjonen særlig ønsker å gi støtte til og omsorg for de Messiastroende jøder i Israel og også i andre land.

Stjern fortalte om hvordan misjonen ønsker å arbeide for fred og forsoning mellom mennesker, og særlig i møtet mellom israelere og palestinere. Han fortalte om et kurs i DNIs regi, kalt «Bevar ditt hjerte», som er spesielt retta mot unge israelere som blir sendt ut i krigen. Mye grusomt skjer. Hvordan kan det kristne budskapet være til hjelp midt i all vold og alt hat?

Det var også alvorlig å høre om hvordan antisemittismen har levd sitt liv i hudrevis av år i Norge. «Jødene har ikke vært Guds bortskjemte barn, men Guds lidende og utskjelte barn» sa Stjern. «Hatet mot Israel øker. På norske skoler er «jøde» et av de tre mest brukte skjellsord. Vi ser mye feilinformasjon i media. En dansk avis skrev at Norge er det mest Israel-fiendtlige av de nordiske landa. Vi står i en kamp om sannheten.»

Svein Volle

Kvelden ble leda av Einy Rendal Elgsæther, og den bød også på sang av både Oddmund Stjern og Svein Volle, og det både på norsk og på hebraisk! Under kaffestunda etterpå gikk praten livlig.

En kveld som dette brakte verdifull informasjon og fornya kall til omsorg og forbønn for de lidende parter i Midt-Østen. Og her i Norge står vi midt i tusenårsjubileumeet for Kristenretten. Da er det viktig å kjenne sine kristne røtter.

Powered by Labrador CMS