KRONIKK FRA FELLESKJØPET:

3 bønder går langs en grusveg medryggen til kledd i felleskjøpet-dresser.
Norges Bygdeungdomslag, McDonald's og Felleskjøpet skal igjen utrope Årets unge bonde.

Bli med i bondens heiagjeng

I snart 15 år har Norges Bygdeungdomslag kåret Årets unge bonde sammen med McDonald’s i Norge og Felleskjøpet Agri. Med prisutdelingen setter vi søkelyset på de mange unge ambassadørene i landbruket, bredde for framtida til bondestanden, og de som er med og sikrer at vi har mat på bordet.

Hilde Stenhaug, Nordisk leder for bærekraftig landbruk og mat i McDonald´s

Henrik Nordtun Gjertsen, leder i Norges Bygdeungdomslag

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri

Unge bønder skaper optimisme og framtidstro i næringa. De blir forbilder som inspirerer, og de er med på den samfunnskritiske oppgaven det er å produsere mat. Men, vi trenger flere kloke hoder i norsk landbruk, og for å få til det må enda flere heie på den norske bonden og norsk matproduksjon.

Rekrutteringen til yrket er utrolig viktig

Antall gårdsbruk i Norge i 2022 var 37 682, en nedgang på nesten 16 prosent i løpet av de siste ti årene. Fortsatt er det for mange som legger ned drifta. Vi står også overfor en stor grønn omstilling. De stadig økende risikoene for ras og flom som følge av våtere og villere vær, sammen med hyppigere tilfeller av tørkesomrer, gjør det enda viktigere for landbruksbransjen å ta i bruk ny teknologi som kan ivareta jord, jordsmonn og skog, og som kan sikre bedre, stabil og trygg matproduksjon i framtida. Krigen i Ukraina får også store konsekvenser på en rekke plan i ulike verdikjeder. Den viktigste verdikjeden handler om et av våre grunnbehov, mat, der bonden spiller en avgjørende rolle. Rekrutteringen til yrket er derfor utrolig viktig.

Norske bønder er omstillingsdyktige, og det moderne landbruket har dratt stor nytte av ny teknologi. Gjennom de siste hundre årene har jordbruket i Norge utviklet seg fra et med hest og plog som de viktigste hjelpemidlene, til et teknologisk spydspiss-yrke. Stadig flere norske bønder benytter seg av presisjonsverktøy for å utnytte gårdens ressurser på en så bærekraftig, lønnsom og klimavennlig måte som mulig.

Tilveksten av nye og unge bønder har avgjørende betydning for matsikkerheten, den løpende matproduksjonen, fremveksten og bruk av ny teknologi. De bidrar også til å bevare landskapet og kulturlandskapet, samt å opprettholde et levende lokalsamfunn. Gjennom sin innsats bidrar de til å opprettholde en bærekraftig og livskraftig norsk landbruksnæring.Utover rekruttering er den løpende matproduksjonen og -foredlingen i hele landet uvurderlig for beredskapen.

Vi må framsnakke bonden

Vi er mange som heier på den norske bonden. Hos McDonald’s kommer alt storfekjøttet og kyllingkjøttet fra norske bønder. Det samme gjør potetene som blir MacFries, og så langt det er praktisk mulig kommer isbergsalaten og andre grønnsaker fra norske produsenter. Felleskjøpet Agri er den største totalleverandøren til norsk landbruk, og har i sin formålsparagraf at de skal bidra til bondens økonomi på kort og lang sikt. Norges Bygdeungdomslag (NBU) jobber hver dag for levende bygder. I dette arbeidet spiller bonden en betydningsfull rolle som næringsaktør på små plasser. Vi heier på bonden – vi heier på landbruket.

I fjor ble samboerparet Trine Pedersen og Ole Otto Grønning fra Stadsbygd i Trøndelag utnevnt til Årets unge bonde. Paret driver et tradisjonelt melkebruk, en av bærebjelkene i distriktsjordbruket. De er opptatt av å bevare tradisjoner, og gårdens identitet, samtidig som de satser på et bærekraftig og framtidsrettet gardsbruk. Dyrevelferd og et søkelys på bærekraft med full utnyttelse av gårdens ressurser er hovedpilarene i drifta til det unge paret.

Året før fikk Sofie Høybakk fra Vigra på Sunnmøre prisen. En melkebonde i havgapet som tenker nye tanker, og er langt framme i skoene med de ressursene hun har tilgjengelig. Sofie er utdannet økonom fra London, men livet på kontor ble byttet bort da hun fikk muligheten til å ta over familiegården.

I koronaåret 2020 ble paret Dina og Henning, som driver potetproduksjon på vakre Engeløya, årets unge bonde. De var særlig opptatt av å utnytte ressursene på gården, og etablerte produktlinjer med mindre poteter som ellers ikke ville blitt brukt.

Nå starter jakten på nye ambassadører

Landbruket trenger nye bønder med nye idéer. De som sammen med de etablerte ser løsningene for en framtidsretta, bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Som ikke gir seg før jobben er gjort. Bøndene er også viktige kunnskapsbærere og rollemodeller for barn og unge i et kort- og langsiktig perspektiv.

Nå går startskuddet for en ny kåring av Årets unge bonde, der vi ønsker finalister fra alle deler av næringen. En ny ambassadør for framtidens landbruk skal løftes fram. Det norske landbruket er blant de mest teknologiske i verden. Stadig flere bønder tar i bruk høyteknologiske verktøy. De jobber med presisjon. De optimaliserer. Samtidig er det mange bønder som har tøffe hverdager. Eskalerende kostnader, stadig nye pålegg og direktiver, og usikre framtidsutsikter påvirker mange.

Nettopp derfor er det så viktig at vi støtter opp om norsk landbruk. Politikerne må legge til rette for de beste rammevilkårene. Næringslivet må ta valg som teller. Det må også vi som enkeltmennesker. Vi må heie på bonden!

Powered by Labrador CMS