Lokalpolitikk:

Representantene fra Surnadal SP på bryggekanten.
Representantene fra Surnadal SP på bryggekanten.

Senterpartiet på valgkamprunde til Bøfjorden

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant Jenny Klinge, ordførerkandidat for Senterpartiet (SP) i Surnadal Hugo Pedersen og listekandidat for SP i Surnadal Tina Hopstad, tok turen til Bøfjorden på sin første del av en valgkamprunde som Surnadal SP skal ha i alle deler av kommunen før valget i høst nå på fredag 12.mai.

Hensikten med turen til Bøfjorden for disse hyggelige politikerne er å få et innblikk i hva som rører seg i bygda av aktiviteter og hva som opptar lokalbefolkningen, og vi er her for å lære, sier Hugo Pedersen. Derfor hadde de på forhånd alliert seg med leder av grendalaget i Bøfjorden, Ingebrigt Garthe, som var med på hele besøket. Dertil var de så heldige å få med seg Bernt G. Bøe, Randi Vetleseter Bøe og Nora Vetleseter Bøe på turen, så da ble de historiske aspektene belyst på de plassene som ble besøkt.

Leder for Bøfjord grendalag Ingebrigt Garthe og listekandidat for SP i Surnadal Tina Hopstad
Leder for Bøfjord grendalag Ingebrigt Garthe og listekandidat for SP i Surnadal Tina Hopstad.

Historisk sus på Coop Marked Bøfjord

Første besøk var Coop Marked Bøfjord. Vi kjørte fra Settem Gård over Bøsundet og Bøbrua til Bølandet i et vakkert vårvær hvor bygda viste seg frem i sin fineste vårpåkledning. Vi ankommer Ilabukta hvor nærbutikken ligger og blir møtt med en smilende butikkdame som viser oss hyggelig inn i «Gammelkontoret» som er innredet som en kaffekrok, slik at kunder kan slå seg ned over en kaffekopp og løse verdensproblemer. Her sitter allerede folk og prater. Vi slår oss ned vi også. Sjøfartshistorien er veldig viktig i bygda sier Bernt, som påpeker hvor viktig det maritime miljøet har vært i Bøfjorden gjennom alle tider. Nærbutikken betyr utrolig mye i en liten bygd, men påpeker at det slett ikke har vært enkelt å drive den. Det har totalt vært 4 butikker i bygda, men nå er altså bare denne ene igjen. May Irene Dønheim Hovde som driver butikken i dag står på døgnet rundt og gjør en stor jobb sier Bernt. Hun tok over butikkdriften i 2014, men det har vært butikkdrift helt siden februar i 1948 på Bølandet.

Bernt forteller videre at sandfrakting fikk et kraftig oppsving etter krigen, da spesielt Kristiansund som nærmest lå brakk skulle gjenoppbygges igjen, og mange Bøfjordinger så muligheten av å leve av dette yrket. De kjøpte seg båter som var egnet til dette formålet, og mange av båtene lå oppankret på vågen ut for butikken. Dette eventyret pågikk frem til 1970, og da gikk mange av båteierne over til kystfrakt i stedet. Bernt påpeker også at det er viktig for politikerne å se sammenhengen mellom bygdene i Surnadal kommune, mangfoldet i en kommune som spenner seg fra sjøen i vest til Trollheimen i øst, og ikke minst at det er et gjensidig avhengighetsforhold fra sentrum til bygdene. Vi går ut på den fine nye bryggen bak butikken mot fjorden som ble bygget i fjor, hvor nå småbåtfolket også kan fylle bensin og diesel på båtene sine, og iakttar den fine bygda, fra Heggemsneset og Kallset mot Halsa i vest, Nordstranda på motsatt side med Heggemsstranda, Dragsetdalen og Skrøvsetfjellet, til slutt Settem og Settemsørene for så himle Hjelmen, badet i sol mot øst.

Historikk for Coop Marked Bøfjord.
Historikk for Coop Marked Bøfjord.
Hugo og Tina på bryggen ved den gamle bensinpumpen og formjølstralla.
Hugo og Tina på bryggen ved den gamle bensinpumpen og formjølstralla.

Bøfjorden Sag AS

Vi takket for besøket og satte kursen over Bøbrua igjen og tok turen innom Bøfjord Sag, på Settemsøra. Her har det vært full aktivitet siden Magnus Bøklepp tok til med sagbruk i 1998. Den gang var han en ung mann som hadde erfaring fra egen gårdssag på hjemplassen, med stort pågangsmot som hadde visjoner om å skaffe seg sitt eget levebrød, og det arbeidet som er nedlagt her står det stor respekt av i dag. Kommunen hadde da en gunstig tomt til leie etter at impregneringsanlegget (Nord-Møre Impregnering) hadde flytta fra bygda og inn til sentrum i Surnadal. De teller i dag 10 ansatte, men etter et oppkjøp av Tømmervåg Tre AS i Aure ble også 4 ansatte der innlemmet.

I begynnelsen satsa vi på vanlig trevirke i tillegg til villmarkskledning, men spesialsortiment og fleksibilitet i produksjonslinjen har hele tiden vært sett i fokus, sier Magnus. Etter hvert satset vi også på lafteplank, skipsdekk, takåser og annen trelast. I Aure er det produksjon av grovt tømmer, samt trevirke til landbruksbygg dvs. fjøs, hvor arbeidstokken også er med på selve byggingen. I 2002 investerte vi i vårt første tørkeanlegg, og det andre i 2006. Det blir i dag kjøpt inn ca. 4000-5000 m2 tømmer på Bøfjorden Sag AS, kan Magnus fortelle, og tømmer blir hentet først og fremst fra lokal skogsdrift, men også fra distriktene nord for Romsdalsfjorden til Soknedal, Stiklestad og nordlige deler av Oppland. På Bøfjorden Sag A/S har de gode arbeidere som kjenner sitt ansvar og har god kompetanse og de fleste er fra bygda. Vi legger også merke til at sagbruksarealet er ryddig, bygningene er i god stand, og kontoret er fint og innbydende.

For oss er det viktig å ha kontroll på produksjonslinjen, og vi velger å rendyrke denne fremfor en ukontrollert vekst sier Magnus. Bygda setter særdeles stor pris på det Bøfjord Sag har gjort og Bøfjord Historielags «Trollbakkpris», som utdeles årlig til folk og bedrifter i Bøfjorden som gjennom innsats og gode tiltak har gjort nytte for Bøfjorden og folket her, ble første gang utdelt til nettopp Bøfjord Sag ved Magnus Bøklepp. De har altså holdt det gående i 25 år, er bunnsolide økonomisk, velger å posisjonere seg godt ved å være tilpassingsdyktige og være på bakkenivå, som Magnus presiserer, og vi velger bevisst å ikke vokse ukontrollert. Dog det er viktig å ha handlingsrom, slik at vi har investert i nabotomteareal som vi prøver å benytte industrielt. Vi har også en langsiktig avtale med kommunen angående impregneringstomten hvor vi har bygget ny hall til oppbevaring av trevirke. Vi lager mye trevirke som andre ikke kan lage og kundene får det de vil ha, sier Magnus. Vi hadde et bestemt inntrykk av at SP politikerne var mektig imponert over hjørnesteinsbedriften i Bøfjorden.

Magnus Bøklepp og Bernt Bøe med Trrollbakkprisen.
Magnus Bøklepp og Bernt Bøe med Trollbakkprisen.
SP Surnadal og Magnus Bøklepp på Bøfjord Sag
SP Surnadal og Magnus Bøklepp på Bøfjord Sag

Bøfjorden barnehage og sentrumspolitikk

Turen videre gikk til Bøfjorden barnehage som ligger like ved Bøfjord sag. Her ble vi møtt med glade unger i lek og ansatte ved barnehagen. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, med gangavstand til fjord, elv og skog. Barnehagen er bygget som et tilbygg til skolen, som nå er nedlagt. Uteområdet rundt barnehagen er stort, og ungene ser ut til å stortrives i det som ser ut til å være ungenes lykkeland. Barnehagens visjon er «Trygg i lek og latter. Sammen lære i det nære». Her ser vi bare glade barn i lek. Dog er det ikke bare fryd og gammen på kommunalt hold om barnehagen i Bøfjorden. Det er kommunen som eier skolen som barnehagen er en del av, og stridens kjerne er hva kommunen ønsker med dette bygget?

Bernt sier at dette har vært hans arbeidsplass i 30 år, og det er med mismodighet jeg ser på forfallet av bygningene. Bøfjordingene føler de blir «ofret på sentrumspolitikkens alter». Det er ikke gjort noe fra kommunalt hold de siste 10 årene for å holde skolen i forsvarlig stand, og saken om et foreldet sikringsskap er som storm i et vannglass, dvs. at kommunen lager et stort problem av noe som ikke er viktig i det store og hele, sier representantene fra Bøfjord Grendalag.

De mener at det er spesielt andre etasje som egner seg best som nye barnehagelokaler. Dette var det første oppvekstsenteret i kommunen hvor barnehage og skole var lokalisert i samme bygg, hvor da bygget som i dag huser barnehagen ble bygget på dugnad av Bøfjordingene, samt en del av arealene rundt skolen og barnehagen. Den siste store investeringen på skolen var å skifte til nytt tak, slik at dette er i bra stand, men vinduer må skiftes for at skolen ikke skal forringes ytterligere. Grendalaget påpeker at her er det mange rom som står tomme og kan benyttes til mange slags formål. Bernt påpeker at Bøfjorden Sjøbruksmuseum sårt trenger oppbevaringsrom for sine effekter blant annet.

Surnadal SP ble vist igjennom lokalene både i første og andre etasje og fikk et inntrykk av tilstanden av bygget. De påpekte at det var meget viktig nå at Bøfjord Grendalag setter seg ned og beskriver tilstanden av bygget. Gjerne at de prøver å få en utbedringsplan med kostnadsanalyse for de ulike tiltak de mener bør gjøres. Det er også viktig å foreslå en plan på hva man kan benytte de ulike rommene til i fremtiden. Det kan være utleie av lokaler til hjemmekontor, forskjellige lag i bygden kan kanskje bruke forskjellige rom til aktiviteter. Veverom, fysisk aktivitet i gymsalen, lokalt bibliotek, strikkekveldsrom og utstillingsrom for kunstnere er bare noen eksempler på hva skolen kan benyttes til. Men her må Bøfjordingene selv være på banen og komme med innspill til kommunen.

Hugo Pedersen i farta ned sklia.
Hugo Pedersen i farta ned sklia.
Surnadal SP og representanter fra Bøfjord grendalag ved barnehagen.
Surnadal SP og representanter fra Bøfjord grendalag ved barnehagen.

Bøfjorden Sjøbruksmuseum

Til slutt gikk turen til Bøfjorden Sjøbruksmuseum, hvor Bernt Bøe og Randi Vetleseter Bøe var vertskap. Randi ordnet for øvrig med kaffe og kaker til Surnadal SP med følge. Museet ligger fint til ved Skrøvsetskjæret ned for gården Skrøvset. Bernt kan fortelle at dette er det gamle ungdomshuset i bygda som ble bygd i 1934 på dugnad av bygdefolket. Neste år er altså huset 80 år. Historielaget ble stiftet den 22.januar i 1995 av representanter fra Bøfjorden Mannskor med Bernt Bøe som pådriver. Dette er hva man kan si «et hus med liv i», fordi hver sommersøndag med unntak av en søndag fra huset ble overtatt, så har man arrangert «dagens tema» på museet, og i år er det altså 29de sesongen dette skjer opplyser Bernt. Det vil si at gjennom ca. 400 søndager så har det vært ca. 50 besøkende i snitt på disse arrangementene. SLÅ DEN!!

Man kan ikke komme utenom den innsatsen som spesielt Bernt Bøe og hans bror Gunnvald Bøe har lagt ned i dette arbeidet, som i ettertid aldri kan viskes ut. Mye faller nå Bernts skulder da Gunnvald dessverre gikk ut av tiden så alt for tidlig, men det ser ikke ut til at Bernt gir seg med det første. Surnadal SP fikk god omvisning av Bernt på museet, men en halv times rådighet er dessverre alt for kort tid til å fortelle om alt det Bernt hadde på hjertet i dag. Dog tror jeg politikerne forstod hvilket enormt arbeide som er lagt ned i dette museet, og at de helt sikkert kommer tilbake en søndag for å høre på dagens tema.

Som en kuriositet så henger en samekofte som Ole Flessen har forært museet. Denne koften stammer fra dokumentarfilmen til Per Høst fra 1957 som skulle konkurrere om selveste Gullpalmen dette året i Cannes. Dokumentarfilmen ble kalt «Same Jakki», som betyr «et år med samene». Fargefilmen er basert på året han bodde med reindriftssamer, og søker å gi et inntrykk av livet deres. Filmen er også debutfilmen til den kjente naturfotografen Sverre M. Fjelstad, kunne Bernt fortelle, og så henger altså en kofte fra filmen i Bøfjorden via omveier.

Tina Hopstad og Bernt Bøe med artefakter fra maritimt miljø.
Tina Hopstad og Bernt Bøe med artefakter fra maritimt miljø.
Surnadal SP fikk servert kaffe og kaker av Randi og Bernt.
Surnadal SP fikk servert kaffe og kaker av Randi og Bernt.

Surnadal SP takker for seg og antyder at de har fått med seg gode og interessante innspill fra Bøfjorden. Dessverre går to timer så altfor fort, men du verden hvor man lærer av slike besøk, sier Hugo Pedersen. De takker også Ingebrigt Garthe for skyss, Bernt G. Bøe og Randi Vetleseter Bøe for interessante innspill fra de plassene som ble besøkt i dag. PS. Jenny, vi tok vare på vannflaska di vi, du får den av Tina. DS.

Powered by Labrador CMS