ANNONSE:

Årsmøte for Furuhaugmarka veglag 17. april

Sted: Bolme Pensjonat 

Tid: Onsdag 17. April kl. 19:30 

Sakliste: 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
  2. Valg av møteleder og sekretær 
  3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll 
  4. Årsmelding fra styret 
  5. Regnskap 2023 
  6. Innkomne saker 
  7. Bompengesatser 
  8. Budsjett 2024 
  9. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

Saker som ønskes behandlet under sak 6 må være innsendt til styret senest onsdag 10. April på e-post til helga.furuhaug@hotmail.com

Enkel servering! 

Velkommen.

Styret Furuhaugmarka Veglag 

Powered by Labrador CMS