ANNONSE:

Nytt frå Vindøldalen Utmarkslag

Småviltjakt i Vindøldalen 2021 i perioden 10. september – 23. desember.

Kortsalg og kart i bomhuset på Holtamoan. Sjølvbetjening med kontantbetaling og Vipps (622190). Jakt med hund er ikkje tillate. Det er ei begrensning på 2 ryper per dag og maks 8 per sesong per jeger. Døgnkort kr 200,- og sesongkort kr 600,-

Helsing Vindøldalen Utmarkslag SA,

Elin Moen Lysø, skrivar