Pressemelding fra Surnadal Sparebank:

Administrerende banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen.
Administrerende banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen.

Tidenes beste resultat for 9. året på rad for Surnadal Sparebank

Surnadal Sparebank har oppnådd et resultat før skatt på 92,3 millioner kroner i 2020 mot 91,3 millioner kroner i 2019.

Det gode resultatet kommer av at banken har fått mange nye kunder og god vekst over flere år. Bankens forretningskapital endte på 8,7 milliarder kroner.

– 2020 har vært et helt spesielt år for hele samfunnet, også for banken og bankens medarbeidere. Engasjerte og dyktige kunderådgivere og medarbeidere, har håndtert usikkerheten og koronapandemien på en god måte, sier adm. banksjef Allan Troelsen.

– De har også bidratt til at våre kunder er blant de mest tilfredse bankkundene i Norge. Dette fører til at vi får mange nye kunder, som gir god vekst. Flere kunder og økt volum i kombinasjon med lav kostnadsvekst gir gode resultater, kommenterer Troelsen.

Resultatet gir en avkastning på egenkapitalen etter skatt på 9,0 % mot 11,1 % i 2019 og bidrar til at banken kan utbetale et godt utbytte til eiere av egenkapitalbevis i banken. Fortjenesten per egenkapitalbevis er 10,13 kroner.

Av dette foreslår styret at det utbetales 8,50 kroner i kontantutbytte per egenkapitalbevis, mens 1,63 kroner holdes tilbake for å gi eierne mer kapital investert i banken.

Dette tilsvarer en avkastning for eierne på 9,8 %. Banken har nå utstedt 2.015.345 egenkapitalbevis og har 636 eiere som kan se frem til utbetaling av utbytte tidlig i april.

Utlånsveksten er de siste årene gradvis blitt noe redusert og den ble i 2020 på 4,2 % og 306 millioner kroner. Vekst i innskudd ble på 416 millioner kroner.

Banken har en forretningskapital på 8,7 milliarder kroner, og en egenkapital på 916 millioner kroner før utbyttet på 17,1 millioner kroner for 2020 blir utbetalt.

– Den 24. november i 2020 besluttet generalforsamlingene i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest, etter lange og grundige forberedende prosesser, en sammenslåing av bankene. I tillegg til etablering av Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og Sparebankstiftelsen Nordvest, sier Troelsen.

Den 2. februar kom tillatelsen fra Finanstilsynet for å gjennomføre dette.

– Arbeidet med etableringen av de to stiftelsene og sammenslåing av de to bankene pågår for fullt og går etter planen. Sammen tar vi det beste fra de to bankene og bygger SpareBank 1 Nordmøre, som skal bli en enda mer kraftfull og attraktiv lokal sparebank – en motor for Nordmøre som vil gi mer kraft til å bidra med å utvikle samfunn og næringsliv, sier han.

– Vi vil med dette være i bedre stand til å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter. Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet.

– Vi har fremdeles som mål at SpareBank 1 Nordmøre ser dagens lys den 3. mai 2021, avslutter Troelsen.

Surnadal Sparebank ble etablert i 1842. Banken har 38 medarbeidere, 15 000 kunder og 636 egenkapitalbeviseiere.

Forretningskapitalen er på 8,7 milliarder kroner, og i tillegg til hovedkontor i Surnadal har banken kontorer i Kristiansund og Trondheim.