ANNONSE:

Fjær for forskning

I år utgår produksjon og salg av tradisjonelle fastelavnsris hos Surnadal sanitetsforening grunnet covid-19. Men vi som så mange andre velger å tenke litt nytt da formålet og inntektene av fastelavnsrissalget ikke må gå under radaren for det.

Historien om fastelavnsriset går helt tilbake til 1946. For å bygge det velferdssamfunnet vi i dag kjenner, trengte Sanitetskvinnene inntekter. I fjor sørget Sanitetskvinnene for 25 millioner kroner fra bl.a. fastelavnsris til kvinnehelseforskning. Et rekordhøyt beløp som gav forskningstildelinger innen viktige områder som hjerte- og karsykdommer hos kvinner, seksuell og reproduktiv helse, krefttyper som typisk rammer kvinner, muskel og skjelettlidelser, utmattelsestilstander og psykisk helse. Nå håper Sanitetskvinnene at folk vil bidra like mye i forbindelse med fastelavn i år slik at innsatsen kan opprettholdes.

Inntektene gjør Sanitetskvinnene til den fremste bidragsyteren til livsviktig forskning på kvinnehelse, blant annet på kvinnehjertet som vi vet for lite om. For 30 000 ris finansierer vi en doktorgrad som kan bidra til å dekke kunnskapshull innen kvinners helse og livsvilkår. Derfor blir vårt bidrag i år å selge digitale fastelavnsris for å bidra til denne viktige satsningen. Et slikt ris koster 100 kroner, og alt vi klarer å få inn vil gå uavkortet til NKS sitt forskningsfond på kvinnehelse.

Vi håper derfor at flere vi bidra til å tette viktige kunnskapshull

• I et av verdens mest likestilte land har vi fortsatt ikke likestilling innen helse.

• Kvinner har oftere andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Det er fortsatt mangel på kunnskap om kjønnsforskjellene ved hjertesykdom.

• Tilgang til likestilte helsetjenester er grunnleggende for likestilling. Dessverre er det fortsatt ikke likestilte helsetjenester i Norge.

• Det er fortsatt mangelfull kunnskap om sykdommer som er mer typiske for kvinner, og kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn.

Vipps 100,- kroner eller valgfritt beløp til #603717 og støtt vår forskningsstrategi på kvinnehelse!

Powered by Labrador CMS