Surnadal demensforening og helselag:

Åpent brev til Surnadal kommune

Til Surnadal kommune

Vedr Frivilligsentralen i Surnadal kommune

Som frivillig organisasjon har vi ved flere anledninger henvendt oss til Frivilligsentralen for evt å få hjelp ved oppstart av bl.annet gågrupper/aktivitetsvenn ved Surnadal sjukeheim. Hver gang har vi blitt møtt av en fortvilet leder som uttaler at hun har ingen tid til overs i sin 50% stilling, som fortrinnsvis blir brukt på ungdomsarbeid.

For oss falt det naturlig å henvende seg til dette kontoret i den tro at her fantes muligens en liste med frivillige som kunne ha interesse av å hjelpe oss, da vi har informasjon om at slike lister finnes i de frivilligsentralene vi kjenner til i andre kommuner.

En 50% stilling er med andre ord alt for lite for en slik jobb som hun skal ha, og vi i Surnadal demensforening og helselag krever med dette at lederstillingen for Frivilligsentralen i Surnadal kommune utvides til 100% stilling.

Ellers må det være et krav om at den nye 50% blir fortrinnsvis brukt til voksne/eldre i kommunen. Med flere leveår er det store muligheter for at eldre kan leve lenger med god helse og funksjonsevne. WHO har lansert 2020 – 2030 som «Tiåret for sunn aldring». I Norge følges dette opp med: Flere år – flere muligheter, regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, og Nasjonalt program for aldersvennlig Norge, som er en del av eldrereformen Leve hele livet. Kommunene har en sentral rolle i å planlegge for aldersvennlige løsninger, gjennom å involvere næringsliv, arbeidsliv og frivillighet samt eldre selv.

Vi anmoder alle lag og organisasjoner om å stille seg bak dette kravet om 100 % stilling på Frivilligsentralen i Surnadal kommune.

Surnadal 15.10.21

For Surnadal demensforening og helselag

Liv Botten

leder
___________________

Surnadal demensforening og helselag er medlem i Trollheimsporten.

Powered by Labrador CMS