Allan Troelsen og Odd Einar Folland
Allan Troelsen og Odd Einar Folland

SpareBank 1 Nordmøre er snart i gang!

Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest har sin siste åpningsdag fredag 30. april. Mandag 3. mai er det den nye lokalbanken SpareBank 1 Nordmøre som tar imot kundene. Målet med sammenslåingen er å skape en ny og enda mer attraktiv og slagkraftig lokal sparebank.

- Vi har jobbet dag og natt for å etablere den nye lokalbanken. SpareBank 1 Nordmøre skal bygge videre på det bunnsolide fundamentet de to bankene har lagt gjennom 185 år, med solid forankring i en levende og verdiskapende region og med fortsatte hovedbaser i Surnadal og Kristiansund. Nå starter vi et nytt kapittel i fortellingen, sier Allan Troelsen, som er påtroppende adm. direktør for den nye, store lokalbanken.

Han legger til at han er imponert over innsatsen som medarbeiderne i de to bankene har lagt ned i en periode hvor det har vært få muligheter til å møte hverandre utenom i det digitale. Mandag inviterer Troelsen sammen med avtroppende adm. direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest til digitalt åpningsarrangement for å markere den historiske begivenheten.

Tretten kontorer fra Ålesund til Trondheim

Den nye lokalbanken vil betjene et marked som strekker seg gjennom Møre og Romsdal opp til Trøndelag, med tretten kontorer fra Ålesund til Trondheim.

- Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være svært fremtredende og et tydelig varemerke. SpareBank 1 Nordmøre skal være absolutt best på personlig kunderådgivning, og medlemskapet i SpareBank 1-alliansen gjør oss i stand til å gi kundene de beste teknologiske, brukervennlige og innovative digitale løsningene, sier Troelsen.

To stiftelser skal gi gaver til allmennyttige formål

Et resultat av sammenslåingen, er at det opprettes to stiftelser, en i Kristiansund og en i Surnadal, som skal være eiere i den nye banken. Overskuddet som disse eierandelene gir i form av utbytte fra banken, kan deles ut til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode i enda større omfang enn de to bankene i dag tildeler slike formål.

- Slik vil vi sikre at den kapitalen som er bygd opp lokalt, blir bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv, sier Troelsen.

Lokalbank for næringslivet

Når døra til SpareBank 1 Nordmøre åpner mandag morgen, er hovedmålet å skape en enda bedre bank for kundene og lokalsamfunnet. I tillegg er det viktig å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet.

- Et levende og sterkt næringsliv er avgjørende for god samfunnsutvikling i regionen. Begge bankene har solid tradisjon for å bidra til næringsutvikling. Til sammen får den nye banken en omfattende portefølje av både tradisjonelle og nyskapende bedrifter i hele regionen. Bedriftene får fortsatt tilgang til det solide laget av kompetente medarbeidere, med bred bransjeinnsikt, som begge bankene tilbyr i dag, sier Allan Troelsen.

Sammenslåing i to etapper

Sammenslåingen har vært et stort prosjekt, og for å sikre best mulig drift og forutsigbarhet for kundene, vil sammenslåingen skje i to etapper i år. Den juridiske sammenslåingen skjer 3. mai, og det innebærer at begge bankenes kundeforhold vil bli videreført i SpareBank 1 Nordmøre fra dette tidspunktet. Den tekniske sammenslåingen der alle tekniske plattformer i de to bankene blir til ett felles system i SpareBank 1 Nordmøre, skjer i november.

-Vi skal gjøre alt vi kan for at kundene våre skal bli minst mulig berørt i forbindelse med overgangen til ny bank. Kundene i dagens SpareBank 1 Nordvest vil nok ikke merke noen endringer, men for kundene som kommer fra Surnadal Sparebank vil det være en liten overgangsperiode før alle er over på den tekniske plattformen til SpareBank 1. Vi skal gjøre vårt beste for at de får den servicen de er vant til. Etter hvert skal vi gi enda bedre opplevelser til alle kundene i SpareBank 1 Nordmøre, sier Troelsen.

Fakta om Sparebank 1 Nordmøre

SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank slås sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokalbank. SpareBank 1 Nordvest vil være juridisk overtagende bank. Den fusjonerte banken skal videreføres under navnet SpareBank 1 Nordmøre med virkning fra 3. mai 2021. SpareBank 1 Nordmøre vil med fusjonen bli en bank med cirka 31 milliarder kroner i forretningskapital. Konsernet vil ha rundt 200 årsverk, inkludert 50 årsverk i SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest. Bankens hovedmarked er hele Møre og Romsdal, samt byene Trondheim, Molde og Ålesund med omland. I bankens hovedmarked skal banken tilby bank- og forsikringstjenester til kunder både innen privat- og bedriftsmarkedet. SpareBank 1 Nordmøre blir én av 15 banker i SpareBank 1 Alliansen.