Hellig-tre-kongers lys og to av vismennene
Hellig-tre-kongers lys og to av vismennene

Trettendedags jul

I går kveld var det "Gammeljulkveld", eller Hellige-tre-kongers-aften, og i dag er det Trettendedags jul, forteller Dordi Skuggevik.

Publisert Sist oppdatert

Da er de hellige tre konger kommet frem, i alle fall to av dem her. I boken til Michel Tournier var de fire! God jul til alle i den orthodoxe kirke som feirer juledag i dag - etter den gamle kirkekalenderen - i Russland, Ukraina, Grekenland, Bulgaria etc.

I dag er det Trettendedags jul, Epiphanium eller Herrens åpenbaringsdag som feires for å minnes da Herren viste seg for alle folkeslag = Gud er ikke Gud bare for jødene, men for alle folk, representert av de hellige tre konger fra 3 kontinenter. Slik er Epiphanium/Helligetrekongersaften og -dag en stor fest kirkeåret.

Barna i Spania fikk sine julegaver i går kveld, og det er jo logisk.