PRESSEMELDING:

Frykter nedskjæringer

Et samlet trøndersk næringsliv krever gjeninnføring av kraftigere virkemiddelpakker.

Publisert Sist oppdatert

En bekymret daglig leder i Rindal Næringsforum Tom Godtland sier at det ble en tøff start på det nye året for vårt lokale næringsliv – Vi hadde knapt kommet i gang med det nye året før smittetallene var såpass urovekkende at Regjeringen måtte til med de strengeste tiltakene siden pandemien slo innover oss i mars 2020. Vi kunne nå ikke besøke hverandre og det kom tiltak i forhold til grensekontroller og testing før en kunne komme inn i landet. Vi var også tilbake til at alle som hadde mulighet til det holdt seg på hjemmekontor. Vi fikk også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Alle kjøpesentre og butikker ble oppfordret til å innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Vi er dermed i en felles dugnad for å stoppe den skremmende utviklingen. Alt dette vil få uante ringvirkninger.

Rindal Næringsforum tok derfor en undersøkelse blant våre medlemsbedrifter for å høre hvordan de så på situasjonen. Det vi spurte om var om de allerede hadde permittert ansatte eller kom til å gjøre det de nærmeste ukene. 9% av bedriftene hadde allerede permittert ansatte og 15% regnet med at de kanskje ville gjøre dette. 1 av 6 bedrifter frykter eller er usikre på om de kanskje kan gå konkurs. Reservene er brukt opp og usikkerheten er stor. Hele 1 av 3 bedrifter i Rindal frykter også nedskjæringer.

Rindal Næringsforum ved daglig Tom Godtland har derfor i samarbeid med samtlige næringsforeninger i Trøndelag gjennom Næringsalliansen for Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter, sendt et til innspillsbrev om behovet for kraftigere tiltakspakker for utsatte næringer i Trøndelag. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. Der ber vi nå om at med de nye restriksjonene som kom på begynnelsen av året krever gjeninnføring av kraftige virkemiddelpakker.

Med de nasjonale tiltakene som nå gjelder er aktivitetsnivået i Norge tatt ned betraktelig. Dette påvirker store deler av næringslivet, ikke minst serveringsbransjen, reiselivet og kulturfeltet. Når det anbefales at folk skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt, får det umiddelbare konsekvenser for disse bransjene som nå i hovedsak har måttet stenge ned. Videre merker handelsnæringen godt at folk nå holder seg hjemme, noe som innebærer at også de må ta ned antall ansatte på jobb. Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp sine virkemiddelpakker.

Her er Næringsalliansens innspill:

  • Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må forlenges til over sommeren, og utvides slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:

-Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.

- Kostnader til smitteverntiltak, inkl. kostnader ved koronatesting og karantene for innreisende arbeidere.

- Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må regnes inn som fast kostnad, alternativt reduseres til to dager.

- Ordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.

  • Permisjonsperioden på 52 uker må forlenges til over sommeren.
  • De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.
  • Det må komme på plass kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.
  • Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere.
  • Staten må selv igangsette, samt stimulere fylkeskommuner og kommuner til å igangsette byggeprosjekter og vegutbygginger for å sikre nok oppdrag til bygge- og anleggsnæringen.

Brevet er sendt til Næringsminister, Finansminister, Kulturminister, Næringskomiteens medlemmer, Finanskomiteens medlemmer, Familie- og kulturkomiteens medlemmer og stortingsrepresentantene fra Trøndelag. Dette er foreløpig det siste av et tyvetalls innspillsbrev næringsalliansen har sendt inn og er signert lederen i arbeidsutvalget for Næringsalliansen for Trøndelag Berit Rian på vegne av oss som representerer et samlet næringsliv i Trøndelag.

Powered by Labrador CMS