Rindal kommune melder - fredag ettermiddag:

Informasjon fra Rindal kommune angående uværet Gyda

Veier

Alle kommunale veier er nå åpnet. Det er noe skader på kommunale veier, og utbedringsarbeidet er allerede startet opp.

Kulturstibrua over Sunna ble åpna igjen i dag. Gang- og sykkelveien fra brua og opp til stien er noe skada, og det er foreløpig ikke utbedret.

Vegvesenet antar at skaden på FV 65 ved Garberget er såpass utbedret at veien kan åpnes i ettermiddag.

Skader i elveleie

Vi ser at elvene i kommunen har vasket ut en del masse i elvebredden enkelte plasser. Dette er utfordrende å utbedre på kort sikt. Vi ber innbyggerne være ekstra oppmerksomme ved ferdsel ved elvebreddene på grunn av utvasking av jordmasser og eventuell fare for utrasing.

Takk for innsatsen

Rindal kommune ønsker takke alle for innsatsen under utfordringene med uværet Gyda.

Vibeke Langli, ordfører

Mons Otnes, kommunedirektør

Powered by Labrador CMS