Bilfører anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand