Pressemelding:

Regjeringens forslag vil føre til at domstoler blir lagt ned!

Det skriver Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) i et brev til blant annet justisminister Monica Mæland torsdag. Ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik, er én av tre som har signert brevet.

For å sikre geografisk nærhet til domstolene og opprettholde statlige kompetansearbeidsplasser må Nordmøre tingrett og Nordmøre jordskifterett opprettholdes og styrkes!

Prosessen rundt fremtidig domstolstruktur har vært krevende og skapt stor usikkerhet.

 • Domstolkommisjonen foreslår å samle tingrettene i Møre og Romsdal Tingrett med hovedsete i Ålesund og et rettssted i Kristiansund for å sikre geografisk nærhet.
 • Justisdepartementet har foreslått å samle tingrettene til Møre og Romsdal Tingrett med hovedsete i Ålesund og opprettholde rettsstedene i Kristiansund, Molde og Volda.
 • I sommer ble det kjent at FrP inngikk i et flertall på Stortinget som ville opprettholde domstolstrukturen som i dag.
 • På tross av tidligere uttalelser er FrP nå i forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet for 2021 hvor det er tydelig at domstolstrukturen er del av forhandlingsgrunnlaget.

Å samle tingrettene og jordskifterettene i en rettskrets i Møre og Romsdal vil faktisk føre til at domstoler legges ned. Dette bekreftes av Eivind Smith, professor i rettsvitenskap ved UiO (Nationen 10.11.20). At det skal opprettholdes rettssteder betyr i ytterste konsekvens bare at det skal være lokaler tilgjengelig hvor en rettssak kan gjennomføres. Det kan være et hvilket som helst lokale. At det fra regjeringspartiene fremstilles som om at alt skal opprettholdes som før, bare være samlet i en rettskrets, er sterkt villedende og er faktisk enda et eksempel på sentralisering av kompetansearbeidsplasser i distriktene.

I tillegg til at domstoler faktisk vil bli lagt ned, så er det heller ingen sikkerhet for at lokale rettssteder og lokale dommere opprettholdes over tid. Samling av ledelse av en felles tingrett for Møre og Romsdal (sorenskriver) i Ålesund vil føre til sentralisering av ressurser, kompetanse og administrative funksjoner og svekke kompetansemiljøene ved domstolene på Nordmøre.

Nordmøre Tingrett og Nordmøre Jordskifterett må opprettholdes fordi;

 • Nordmøre tingrett har stort antall saker og er blant landets mest effektive tingretter.
 • Nordmøre jordskifterett er strategisk og ressurseffektivt lokalisert i Surnadal. Jordskifteretten i Surnadal setter rett i kommunene eiendommene saken gjelder. Befaring gjennomføres i de fleste saker og nærhet er både effektivt og rekrutteringsfremmende.
 • Domstolene representerer viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene.
 • Nordmøre må styrkes med antall statlige arbeidsplasser for å kompensere for lav andel statlige arbeidsplasser i arbeidsmarkedet, stadig økende skjevhet mellom byene i Møre og Romsdal samt utflytting av sykehuset i 2024.
 • Departementets forslag gir ikke en bærekraftig domstolstruktur over tid.
 • Samling av domstolene i en rettskrets vil svekke nærheten og rettssikkerheten for innbyggere og næringsliv. Lokale advokat-/juristmiljø vil svekkes.
 • Domstolene på Nordmøre vil også være gjensidig styrkende med ny organisering av Møre og Romsdal Politidistrikt med administrasjonssted i Kristiansund for Nordmøre og Romsdal.

Vi kan ikke akseptere at en så viktig sak for trygghet og rettssikkerhet som nærhet til domstolene og opprettholdelse av statlige kompetansearbeidsplasser på Nordmøre blir avgjort i forhandlingene om statsbudsjettet mellom regjeringen og FrP.

Nordmøre IPR har klare forventninger om at staten følger opp egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon (08.11.19) samt tidligere uttalelser. Vi forventer at regjeringen og FrP benytter muligheten for å styrke statlige kompetansemiljø i Kristiansund og på Nordmøre.

Kjell Nergaard, leder Nordmøre IPR og ordfører i Kristiansund
Ingrid Rangønes, nestleder Nordmøre IPR og ordfører i Averøy
Margrethe Svinvik, ordfører i Surnadal