LESERINNLEGG:

Innsparinger på +/- 1 Mrd for kryssing av Todalsfjorden

Publisert

Innsparinger på +/- 1 Mrd for kryssing av Todalsfjorden I forbindelse med foreslått kryssing av Todalsfjorden ved Svinvika, har undertegnede sett på noen alternative løsninger, lengere ut i fjorden, omtrent ved dagens ferjestrekning, Kvanne - Rykkjem.

I Statens Vegvesen sin forundersøkelse fra 2015 ble det hevdet at en løsning med flytebru ikke tillater tilstrekkelig seilingshøyde. Dette er løsbart som vist i animasjon nedenfor, samt det finnes en rekke andre løsninger for å gi tilgang til fjordene for større skip. Det er en meget kompetent skipsindustri/offshoreindustri i Norge og i Møre & Romsdal som har kunnskap om hvordan en løser denne type problemstillinger.

Kostnadsnivået for flytebroer i Statens Vegvesen sin forundersøkelse fra 2015 ligger også langt over det som i dag ligger til grunn for flere av de store planlagte fjordkryssingene i Norge. Bildet har dermed forandret seg mye i forhold til Statens Vegvesen sin forundersøkelse fra 2015. Kostnadene for flytebroer er vesentlig redusert, noe også dette leserinnlegget underbygger.

Statens Vegvesen og andre aktører arbeider med å finne løsninger hvor flytebroer er eneste farbar vei for kryssing av norske fjorder. Kryssing av Bjørnafjorden (HORDFAST) med sine 5 kilometer bredde leder an i utviklingen. Andre store prosjekt i nærområdet som kryssing av Langfjorden, Halsafjorden og Flakkfjorden (Fosenbrua) henter sine tall fra HORDFAST, samt tall fra frittstående entreprenører. Det er dette tallgrunnlaget undertegnede også legger til grunn når kostnader rundt løsninger med flytebro over Todalsfjorden blir presentert.

I videoen under er det laget en animasjon som viser 2 alternativer til kryssing av Todalsfjorden. I følgeteksten til videoen er det referanser til grunnlaget for påstandene.

Alternativ 1: Flytebru Kvanne – Røkkum

Her benyttes eksisterende vei fra Haugen til Kvanne og Røkkum til Ålvundfoss. Dette gir en estimert kjørelengde som er ca. like lang som dagens alternativ (Svinvika – Rakaneset, Alt. 3 i bildet over), men en kostnadsbesparelse i størrelsesorden 1.4 milliarder kroner ± 25%.

Alternativ 2: Flytebru Mulneset – Halsarenna

Her benyttes eksisterende vei fra Haugen til Kvanne & Nordvik møbelfabrikk, med ny vei og kort tunnel til Mulneset. Deretter ca. 1 km tunnel fra Halsarenna til Ålvundfjord, for deretter å benytte eksisterende vei til Ålvundfoss. Dette gir en estimert kjørelengde som er ca. 2.2 km kortere enn dagens alternativ (Svinvika – Rakaneset) og i tillegg en kostnadsbesparelse i størrelsesorden 1.0 milliarder kroner ± 25%.

Alternativ 2a: Flytebru Mulneset – Halsarenna

Dette alternativet er likt Alt. 2, men har ny vei fra Ålvundfjord til Ålvundfoss (se animasjon). Dette gir en estimert kjørelengde som er ca. 2.5 km kortere enn dagens alternativ (Svinvika – Rakaneset) og i tillegg en kostnadsbesparelse i størrelsesorden 0.7 milliarder kroner ± 25%.

Konklusjon

Det er også utført en kalkyle med høy, nominell og lav kostnadsramme. Konklusjonen er entydig. Om det ikke er praktiske hindringer i veien ved å krysse fjorden med flytebro som videoen viser, er det store beløp å spare inn på disse 2 alternativene, i forhold til foreslått kryssing ved Svinvika med hengebro.

LINK Presentasjon

Gjermund Røe Nesebar, Bulgaria

Powered by Labrador CMS