LESERINNLEGG:

Ordførere i Møre og Romsdal støtter bondeopprøret!

Møre og Romsdal har et aktivt landbruk over hele fylket. Vi har store beiteressurser i utmark, og grovfôrbasert husdyrhold står for 92% av verdiskapningen i landbruket. Skal vi fortsette å ha matproduksjon i fylket og i resten av landet trengs det et skikkelig løft i inntekten til bonden.

Det er Norges plikt å sørge for trygg og ren mat til våre folk, og lønnsomheten må sikres for dyktige bønder for å skape en attraktiv arbeidsplass.

Derfor støtter vi jordbrukets krav om et kraftig inntektsløft til alle bønder.

Signert av:

Ingrid Waagen, Tingvoll

Knut Sjømæling, Gjemnes

Jim Arve Røssevoll, Sula

Bernt Brandal, Hareid

Olav Myklebust, Sande

Ingrid Rangønes, Averøy

Bjørn Prytz, Herøy

Odd Jostein Drotninghaug, Sykkylven

Jan Ove Tryggestad, Stranda

Eva Vinje Aurdal, Ålesund

Yvonne Wold, Rauma

Stein Aam, Volda

Geir Inge Lien, Vestnes

Margrethe Svinvik, Surnadal

Hanne Berit Brekken, Aure

Tove Henøen, Hustadvika

Eva Hove, Fjord

Kjell Neergaard, Kristiansund

Lena Landsverk Sande, Vanylven

Sølvi Dimmen, Volda

Svein Roksvåg, Smøla