Kommuneoverlege Mari Wold
Kommuneoverlege Mari Wold

Statusoppdatering for Rindal kommune

Lokalt:

Det er fortsatt ikke påvist smitte i Rindal kommune. Når det gjelder Koronatesting, ligger antall tester på et ganske stabilt nivå de siste 3 ukene. Totalt har vi utført i overkant av 480 tester i Rindal, og dette utgjør 24 % av befolkningen.

Vi har per dags dato ingen i karantene, og vi er heller ikke berørt av utbruddet i Trondheim. Trondheim (ligger på ca 30 smittede/ 100.00) har for tiden ut ukontrollert utbrudd, hvor man enda ikke helt har full oversikt over situasjonen. Jeg vil anbefale at man er forsiktig med å dra på serveringssteder i Trondheim foreløpig. Videre anbefales det fortsatt at man følger med i media på smittesituasjonen der du bor, eller skal til.

Nasjonalt:

Smittesituasjonen nasjonalt er fortsatt relativt lav, men det har vært en økning siden august. I uke 37-40 var det 700-800 nye tilfeller ukentlig, mens i uke 41 og uke 42 var det ca 1000 tilfeller i uka. Norge ligger nå på ca 30 tilfeller/100.000 innbygger

Stort sett dreier det seg om Oslo, Viken, Trondheim og Vestland, og noen større og mindre utbrudd ulike steder i landet.

Internasjonalt:

De siste 2 ukene har Norge hatt ca 2000 tilfeller av Korona, mens Sverige har hatt 7000 tilfeller. Ellers i Europa er det massiv oppblomstring, og særlig Øst-Europa har hatt sine verste perioder siden mars. Flere land (for eksempel Nederland, Belgia, Tsjekkia, Polen og Slovakia) har fått halvparten av sine smittetilfeller siste 2 uker. På verdensbasis har det denne uken vært det døgnet med høyest antall påviste tilfeller denne uka, med ca 1.000 000 smittede på ett døgn. Det er derfor viktigere enn noen gang at man overholder karantenetiden ved utenlandsreiser

For å trekke fram noe positivt ser man fortsatt er det lavt antall påviste tilfeller av andre virus- og bakterieinfeksjoner (50% færre meldte tilfeller).

Internasjonalt ses det en nedgang i andelen multiresistente bakterier.

Nasjonale endringer/ Nytt fra stat/regjering

  • Tidligere i oktober ble det gjort en endring på antall som kan samles på utendørs arrangement; nå er det tillat med 600 personer, men de skal være inndelt i soner/grupper på maks 200 pers. 2 meter mellom personer i de ulike gruppene.
  • Regjeringen vil fortsette å la elever i videregående skole slippe å levere fraværsattest fra lege frem til skoleåret er omme
  • Covid-19 vaksine skal inn i vaksinasjonsprogrammet, og den vil bli gratis (realistisk at den kan være klar vår-21)

Rindal 221020 , Mari Wold