LESERINNLEGG:

Portrettbilde av en mann
Henrik Kierulf

Distriktene fortjener bedre fylkesveier

Publisert Sist oppdatert

Svar til innlegg fra NAF Indre Nordmøre.

Tusen takk til NAF for den gode og viktige jobben dere gjør. Og takk for at dere utfordrer oss politikere til å svare på hvordan vi vil prioritere veivedlikehold de neste fire årene. Svaret fra Høyre i Trøndelag er tydelig. Vårt viktigste løfte til velgerne er at vi vil bruke en halv milliard mere på fylkesveien de neste fire årene.

Gode veier dreier seg om å redde liv, om å gi barna en trygg skolevei, om å legge til rette for flere arbeidsplasser og om å få tilgang på tjenester uten å måtte bruke for lang tid på reisen.

Det er alvorlig at noen partier i fylkestinget ikke har vært villige til å prioritere veiinvesteringer. Det har resultert i et etterslep i veivedlikeholdet på fylkesveiene på 5-6 milliarder kroner. Mens Erna Solberg styrte landet ble det satset rekordmye på vei fra statens side. I Trøndelag ser vi det i form av en storsatsing på E6 gjennom fylket. Men Fylkestinget har ikke vært villig til å satse på fylkesveier med egne midler.

Høyre og de andre borgerlige partiene har foreslått minst hundre millioner kroner mer til vei de siste årene, men har blitt nedstemt av Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene. Denne trenden må snus de neste fire årene og derfor går vi til valg på en halv milliard ekstra til vei.

For Trøndelag Høyre er gode veier et verdispørsmål. Hvis vi ønsker at folk skal bo i hele Trøndelag må vi være villige til å satse på vei. I Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble det for første gang tatt et nasjonalt krafttak for fylkesvei siden den rødgrønne regjeringen overførte en rekke veistrekninger til fylkeskommunene i 2010, uten at de fulgte med midler. Vi krever at dagens rødgrønne regjering følger opp dette. Men fylkeskommunen må også vise at vi prioriterer dette. Høyre er garantisten for at det satses på vei.

Henrik Kierulf
2. kandidat til fylkestinget i Trøndelag for Høyre

Powered by Labrador CMS