Fossdalsvegen veglag

Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Fossdalsvegen veglag i Lomunda Grendahus, tirsdag 28. september 2021 kl 2000.

  • Årsmelding 2020
  • Årsregnskap 2020
  • Årsplan 2021
  • Budsjett 2021
  • Valg
  • Eventuelt
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være levert styret innen 24. september.

Styret i Fossdalsvegen veglag