Statkraft melder:

Veiarbeid og trafikkavvikling i Folldalen

Vår entreprenør Skanska vil starte opp med anleggsarbeidene i Folldalen nå, rett etter påske.

Skanska starter med:

Etablering av riggområde ved starten av (nedstrøms) Follsjø dam.

Der vil en lagvis avdekke torv, vekstjord og mineralmasser og lagre disse uten å blande de, slik at de kan legges ut igjen når områdene skal tilbakeføres til naturlig tilstand.

Deretter blir området fylt opp med stein og knust fjell for å få en flat plass for oppsetting av brakkerigg for både overnatting, bespisning og anleggskontorer.

Avgraving av damtoppen på Follsjø

Avgraving av Follsjødammen vil starte i uke 14 og pågå ut uke 16. Det vil da ikke bli mulig å passere dammen med kjøretøy, kun passering til fots.

Den som vil passere må få øyekontakt med de som arbeider på dammen slik at vi ikke får noen hendelser i møte med maskinene. Når en skal passere en maskin - Sørg for å få øyekontakt med maskinkjører og vent til maskinkjører gir tegn om at det er trygt å passere.

Opparbeiding av mellomlager

Avgraving av løse masser som ligger på toppen av steinbruddet ved (nedstrøms) Gråsjø dam.

Der vil en lagvis avdekke torv, vekstjord og mineralmasser og lagre disse uten å blande dem slik at de kan legges ut igjen når områdene skal tilbakeføres til naturlig tilstand.

Løsmassene i steinbruddet vil bli fraktet til mellomlager ved området som ligger på motsatt side av veien som går opp til Gråhaugen Fjellstue.

Veiarbeider og tilordning av møteplasser

Det vil bli opparbeidet møteplasser i tillegg til eksisterende parkeringsplasser.

Det vil i prosjektperioden bli skiltet hva som er møteplasser og hva som er parkeringsplasser.

Det er viktig for oss at når disse plassene er opparbeidet og skiltet at det blir parkert på parkeringsplassene og at møteplassene er fri for biler.

Trafikkavvikling

Det vil bli satt fartsgrense på Folldalsveien på 50 km/t i fra Kvammen og hele veien inn til Gråhaugen Fjellstue. Husk også hastigheten gjennom tunet på Kvammen på 20 km/t.

Det vil bli regulering av trafikken med bom fra området før Follsjødammen og videre innover til Gråsjø og over Follsjødammen. Der vil det bli slipp hver partallstime fra Follsjøsiden og ca. 40 min. senere fra Gråhaugen.

Veien vil bli åpen utenom arbeidstiden, normalt mellom kl. 2000 og kl. 0600 på hverdager og lørdager, og åpen hele dagen på søndag.

Det vil bli skiltet i området, og for hasteoppdrag/utrykning vil det bli mulig å ringe et telefonnummer som det blir opplyst om på skiltet.

Regulering må til for at vi skal få en så trygg trafikkavvikling som mulig for den ordinære trafikken og for egne arbeidere.

Powered by Labrador CMS