Statkraft melder:

Oppdatering fra Folldals­vegen

Det er fortsatt regulering av trafikken mellom Follsjø og Gråsjø på grunn av at det pågår steintransport mellom dammene.

Bommen er åpen utenom arbeidstiden. Arbeidstid mandag til og med lørdag, 0700 til 2000.

Kjøring med ledebil i arbeidstiden med avgang i fra Follsjø partallstimer, og første avgang kl. 0800.

Avgang fra Gråsjø oddetallstimer.

Ved parkering langs Folldalsvegen parker på plasser merket P, plasser merket M er for at steintransporten skal ha sikre møteplasser.

For de som skal over Follsjø dammen er det parkering på vestsiden mot Soliråa.

For de som skal parkere på Gråsjø benyttes parkeringen ved båtutsettet, ikke parker ved brakke og på oppstillingsplass for dumpere.

Feilparkeringer kan føre til vansker for prosjektet og i verste fall skade på kjøretøy.

Powered by Labrador CMS