Hytteseminar i Rindal:

Henning Nybo, Øistein Lindmark og Tom Godtland.

Vil gjøre lokale bedrifter mer synlige for hyttefolket

Fredag ettermiddag ble det arrangert hytteseminar i Rindalshuset. Tema for seminaret var hvordan næringslivet og kommunene kan bli bedre leverandører av varer og tjenester til hyttefolket.

Publisert

Hytteseminaret er en utvidelse av Den store hyttedagen, som arrangeres i Rindalshuset lørdag. Det er Rindal kommune og Rindal Næringsforum som står bak hytteseminaret og hyttedagen. De fleste deltakerne på seminaret var fra næringslivet i Rindal og nabokommunene. Rindal kommune og noen av nabokommunene var også representert.

Hyttefolket gjerne vil kjøpe lokalt

Foredragsholdere på Hytteseminaret er Øistein Lindmark og Henning Nybo. De startet rådgivningsselskapet Lokal verdiskapning - Nyli AS sammen for to år siden. De har spesialisert seg på økt lokal verdiskaping gjennom kursing og rådgivning overfor lokale bedrifter og prosjekter lokalt, med hyttefolket som målgruppe.

– Bakgrunnen for det er at vi er hyttefolk selv, og at lokalt næringsliv ikke er synlig nok for hyttefolk. Vi har selv erfart, som hyttefolk, hvor mye lokalt næringsliv kan gjøre, sier Nybo.

Han forteller at de har mye praktisk salgs- og markedsføringskompetanse, som de bruker når de jobber med kunder, og som de har satt sammen til et kursprogram.

– Det er viktig at det ikke bare blir teoretisk, understreker Nybo.

Han påpeker at mye har skjedd det siste halvannet året. Folk bruker hyttene sine mer, og trenden er at også at yngre folk ønsker å feriere mer i Norge enn de har gjort før. Dette åpner store muligheter for lokalt næringsliv.

Øistein Lindmark forteller at de jobber med lokalt næringsliv rundt om i bygde-Norge for å styrke deres synlighet, primært mot hyttefolk. Noen steder jobber de også med hvordan man gjør seg synlig for turister som er på gjennomreise.

– Vi har mange spørreundersøkelser som viser at hyttefolket gjerne vil kjøpe lokalt der de har hytte. Undersøkelser viser også at de ofte ikke vet om alt av butikker som finnes, som tilbyr alt fra sportsartikler til ost eller brød eller hva det måtte være, sier han, og fortsetter:

– Dette ser vi mye på, og vi ser også på hvordan bedrifter kan samarbeide, for å få større effekt og mer inspirasjon. Vi ser også på balansegangen mellom det tradisjonelle salget, der du møter kunden, og det digitale.

– Sett Trollheimen på agendaen

Nyli AS jobber med alt fra kaféen på hjørnet til hoteller. De legger stor vekt på det grunnleggende arbeidet, og starter gjerne med intervjuer og spørreundersøkelser i de områdene de arbeider med. De ser mange likheter med Rindal og flere av de hyttekommunene de jobber i. Det er ikke så mange innbyggere, men mange hytter, både i Rindal og i en litt større omkrets.

– Derfor mener vi at man må få satt Trollheimen på agendaen og ta sin posisjon. Vi snakker om at Rindal kan bli bedre kjent hvis det lokale næringslivet blir bedre kjent. Man kan ikke starte på toppen, man må starte med dynamikken nede i den enkelte bedrift. Så kan de i fellesskap danne et totalt blide av Rindal, med alt de har å tilby, gjerne opp mot Trollheimen også, sier Lindmark.

Han påpeker at de har en fordel når de kommer utenfra, og kan se det aktuelle området med nye øyne. Man er kanskje ikke alltid oppmerksom på hva som er attraktivt med det området der man bor, og hvordan det kan brukes i markedsføring.

Tom Godtland i Rindal næringsforum skyter inn at han selv, som innflytter, ser muligheter som de som har bodd her lenge kanskje ser seg blinde på. Mange rindalingene er for eksempel ikke klar over hvor fint de har det i sentrum, og at det kan brukes i markedsføring.

Godtland understreker viktigheten av å samarbeide med nabokommunene, som Orkland, Heim og Aure, og hele regionen som helhet. Kommunene har mange av de samme behovene, og kan gå sammen om felles markedsføring.

I forbindelse med prosjektet Rindal inn i framtida har det vært gjennomført en næringslivsundersøkelse og nylig også en innbyggerundersøkelse, og Godtland er spent på resultatene som kommer ut av dette arbeidet.

– I innbyggerundersøkelsen skilles det mellom hyttefolk og fastboende. Da får vi et inntrykk av hva hytterindalingene vil ha, og det er allerede klart at det har kommet veldig mange gode innspill, sier Tom Godtland.

Powered by Labrador CMS