Pressemelding fra Alti Forvaltning:

Alti Surnadal

Meget god årsomsetning og sterk vekst

Kjøpesenterporteføljen til Alti Forvaltning AS vokste i løpet av 2021 fra 24 til 30 kjøpesentre.

De 30 kjøpesentrene hadde i 2021 totalt en omsetning på kr. 18,5 milliarder. Dette er en økning på 0,9 % mot det foregående året og 8,8 % i forhold til 2019, som er å betrakte som siste normale kalenderår for varehandelen før pandemien. 23 av 30 sentre hadde positiv utvikling i forhold til 2020, og 26 av 30 sammenlignet med 2019.

Alti Surnadal hadde en økt omsetning på 293,6 millioner kroner i fjor. Det er en økning på 6,8 % fra året før, og 14,4 % i forhold til 2019.

2021 ble nok et spesielt år for handelsbransjen, hvor handelen har vært påvirket av nasjonale og lokale smittevernstiltak. Tiltakene har påvirket sentrene i ulik grad, og varier etter type senter, bransjesammensetning og geografi.

Syv av sentrene var i korte eller lengre perioder første halvår 2021 helt stengt som følge av lokale smittevernstiltak.

- Vi hadde en meget god årsomsetning og sterk vekst i 2020, og er godt fornøyde med å overgå dette nivået i 2021. Etter en krevende start på året, leverte perioden fra mai og ut året svært sterke omsetningsnivåer. Pandemien slo ulikt ut for de forskjellige bransjene også i fjor, men det er gledelig å se at mange av de bransjene som hadde et krevende år i 2020 nå ble blant vekstvinnerne, sier administrerende direktør Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning.

Powered by Labrador CMS