Svorka melder:

Befaring av høyspentnettet med helikopter

S-Nett (tidligere Svorka Nett) vil i år gjennomføre befaring av deler av høyspentnettet med helikopter. Dette vil medføre lavtflyging på ca 30m over bakken, som kan ha konsekvenser for næring og/eller beboere i områdene.

Befaringen starter i uke 18 med forbehold om godt vær. Vi håper dette ikke medfører mer ulempe enn nødvendig for de som bor i nærheten av linjetraseene, og oppfordrer kunder med dyr som er følsomme for høye lyder til å gi oss beskjed på forhånd så vi kan fly rundt deres område.

Du kan lese mer her

Powered by Labrador CMS