Surnadal kommune melder:

Kulturmidlar og leige av hall m.m.

Surnadal kommune, kultureininga melder at søknadsfrist er 30. april for:

  • leige av gymsalar, hall og svømmehall for det komande skuleåret
  • lag og forsamlingshus som skal søkje om kulturmidlar, oppstartingstilskot og utbetring av ball- og leikeplassar

Bruk elektronisk søknadsskjema på nettsida surnadal.kommune.no (sjå under "Skjema" i menyen, og rull deg ned til «Kultur og idrett»).

Lenke til skjemaoversikt: https://www.surnadal.kommune.no/skjema/