Surnadal og Todalen Sanitetsforening

Tre damer står sammen i solskinn foran en trapp.
Elinor Bolme, Marthe Valle og Brit Moen utenfor Surnadal kulturhus tirsdag.

Forbered ungdommene på livet som det er

Publisert Sist oppdatert

Barn og unges psykiske helse er noe som engasjerer. Mange føler på uro. Det er økt selvrapportering av tristhet, angst og depresjon. Aldri før har så mange unge selv tatt initiativ til å få hjelp.

Tirsdag hadde Surnadal gleden av å få besøk av Marthe Valle. Sanitetsforeningene i Surnadal og Todal arrangerte tradisjon tro sitt årlige helseforedrag til ungdomsskoleelevene i kommunen. Det var foredragsholderen selv som tok initiativ til å invitere foreldrene på kvelden i tillegg. Det ble en stor suksess.

Musikk og helsearbeid

Marthe er artist og sykepleier. Hun ble ferdig utdannet sykepleier i 2014. Hun har jobbet med rus og psykiatri i mange år.

Angående musikken har hun blant annet turnert i Norge siden 2004, vunnet Spellemannsprisen for beste nykommer i 2005, deltatt i X-faktor og gitt ut hele seks plater.

Hun har samarbeidet med Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon og Bergen sanitetsforening, og jobbet i Midtøsten og Hellas som helsearbeider under flyktningkrisen.

Forebygging

Da hun jobbet med mennesker og gav de tabletter da de ble urolige, lurte Marthe på om hun egentlig hjalp de med tabletter. Hadde hun noen verktøy hun kunne gi til pasientene for å takle uro? Hun ønsket å jobbe forebyggende med psykisk helse.

Det er fem år siden prosjektet Ro/Uro startet. Sanitetsdamene har fått igang dette prosjektet på Vestlandet. Dette er et opplegg primært for dette fylket, der hun nå har gjestet mer enn 100 skoler.

Marthe startet samarbeid med sanitetskvinnene i 2017. Tanken var hele tiden å bruke musikk i framføringen.

En dame sitter og synger i en mikrofon mens hun spiller på et flygel.
Marthe Valle imponerte med meget bra fremføring av sterke tekster og vakre melodier.

Viktige tema

Tirsdagens foredrag er et samarbeid mellom sanitetsforeningene i Todalen og Surnadal. Tidligere har de invitert blant annet Jenny Klinge som fortalte sin historie som mobbeoffer i Surnadal, Mia Landsem og Helsesista.

Elinor Bolme oppdaget prosjektet Ro/Uro på Gardemoen under landssamling i Saniteten for et par år siden, og derfor tok hun initiativet til å be Marthe hit til Surnadal.

Elinor forklarer at de har fått midler fra Surnadal bygdekvinnelag, som giverne ville skulle gå til barn og unge i Surnadal. Disse midlene har vært med å sponse foredragene tirsdag. Hun forteller også at de har blitt kontaktet av beboere i Kristiansund som ønsket å komme til Surnadal for å få med seg foredraget. Så de har nådd ut langt, og det er tydelig et tema som berører mange.

Ungdomsskoleelevene i Surnadal fikk servert et to timer langt foredrag i skoletiden i Storstuå på kulturhuset. Det var foredragsholderen selv som insisterte i å få holde et foredrag til foreldrene om kvelden. Andre som er interesserte i barn og unges psykiske helse ble også invitert dit.

Omkring 60 mennesker møtte opp for å høre på foredraget på kvelden.

Rundvisning av bygda

Før kveldsforestilingen startet, hadde Brit Moen og Elinor Bolme gått tur sammen med Marthe til Kleiva. Derfra kunne Brit vise gjesten den store, fine blodbøka på Tellesbø. Dermed ble det biltur dit og til Kalkstranda før de kom tilbake til Skei.

Marthe er vant til å være på reise, men det er ikke alltid hun får sett så mye fra plassene hun besøker som i dag. Hun startet forestillingen med å fortelle om omvisningen:

-For et sted dere bor på. Dere har alt her; fjell og fjord og veldig fin natur.

Tre damer tar selfie foran et bygg med utsikt utover bygda i bakgrunnen.
Brit Moen, Marthe Valle og Elinor Bolme på Kleiva mellom forestillingene.

Fellesskap og mestring

Foredragsholderen er veldig opptatt av å nå foreldre om psykisk helse. Kjernen i prosjektet er at jobben som foreldre er å ruste ungdommene til å tåle livet og å bli gode medmennesker.

Valle er kritisk til at i dagens samfunn handler det mer om individet, hva man skal mestre; vi skal være så mye, gjøre så mye, lykkes i så mye. Det gjør oss mer sårbare. Hun mener det meste av forebygging av psykisk helse skjer i fellesskapet, og at vi er lagd for å bety noe i fellesskapet.

Å inkludere, lære seg kommunikasjon og lære seg sitt følelsesliv, skjer i fellesskap med andre.

Hun forteller at når vi får indre uro, prøver vi ofte å forbedre det irundt oss.

Et av eksemplene hun tar frem er:

-Vi brukte 90 milliarder kroner i oppussing i 2019.

Vis følelser, tolk kroppens signaler og forbilder

Valle mener det er viktig at foreldrene viser hvordan verden er. Verden er urettferdig. Gjennom egne erfaringer, forklarer hun hvor viktig det er å få se andre vise følelser og at det er viktig å lære seg språket og å sette ord på det som er vondt, og å lære seg å ta kontakt med andre fordi det er ikke alt man bør prøve å håndtere selv. Det er ofte mye lettere om man deler utfordringene. Foreldrene er de største forbildene til å vise når man trenger å be om hjelp.

Hun forteller at følelsene våre gir kjempeviktig informasjon. Smerte er smerte, og skiller ikke mellom når det er vondt på innsiden og om vi for eksempel brenner oss på kokende vann.

Vi trenger normalisering av hele følelsesregisteret. Skal foreldrene få til å lære sine barn det, trengs det at de har gravd i eget grums.

Hun forklarer om seg og sin datter:

-Min jobb er å forberede henne på livet som det er og ikke slik jeg ønsker det skal være.

En dame snakker fra en scene. Det står et flygel bak og til siden for henne.
Foredragsholder Marthe Valle.

Voldsomme inntrykk

Mennesker har alltid sammenlignet seg med andre, men ikke i den grad vi gjør nå.

Nå får vi stadig små snurter eller bilder gjennom sosiale media. Grensen for å se vold, sexuelt innhold og annet blir flyttet hele tiden.

Samtidig kan man aldri være trygg på at man blir filmet eller tatt bilde av.

Og noe som ungdommer oftere får sendt til mobilen er:

-Kan du ikke bare dra og ta ditt eget liv?

Vær tydelige voksne

Alle mennesker trenger å oppleve mestring og å høre til i et fellesskap som er større enn seg selv.

Familiene er ofte splittet ved at de er på ulike aktiviteter, og når de er hjemme kan både ungdommene og foreldrene sitte mye på telefonen. Ungdommene trenger å føle seg viktig i sin egen familie.

Jobben til foreldrene er ikke å være kompis, eller lage god stemning. Men man skal være en tydelig, god og trygg rollemodell, og man skal gi ungdommene følelsen av å høre til, og gi rom for den gode samtalen.

Tål å gi et sannferdig bilde, snakk om det som er vanskelig, og normaliser følelser, er råd Marthe gir de oppmøtte. Og forklarer videre at det er det vi ikke snakker om som er farlig.

Aksept og forsoning

Alt ble ikke som vi hadde tenkt, men det er mye fint alikevel.

Vi har ikke bruksanvisning, men vi trenger hverandre. Vi klarer ikke alt alene, men snakk sammen og det vanskelige blir lettere å bære.

Hyvens til forestilling

Etter foredraget på kvelden snakker Trollheimsporten med flere for å høre hvilke tanker de hadde om det de hadde fått servert. Det var kun enstemmig, positiv respons å høre.

Konstituert ledende helsesykepleier Marianne Hansen Røv og ungdomskontakt Kristin Børset er begge i Ungdomsteamet i Surnadal.

-Det er et veldig viktig tema fortalt utrolig folkelig, lettforståelig og på en enkel måte. Det treffer godt når det blir snakket om på denne måten, med alvor og humor ilag.

De forteller at de synes det er viktig at Valle snakket med begge leddene; både ungdommene og foreldrene - da har de fokus på det samme.

-Foreldre skal være voksne, og må ta upopulære valg. Ikke være kompis, men ta styring og tørre å sette grenser.

De mener dette er et tema alle har godt av å høre.

Initiativtaker Elinor Bolme sier seg enig i at foreldre ofte bruker like mye tid på mobilen som ungdommene.

-Vi må begynne med oss selv.

Om foredraget hadde hun en klar mening:

-Det var kjempebra. Hyvens!

En dame som gliser mens hun holder en stang med en banner hvor det står 'Surnadal Sanitetsforening' og 'Norske Kvinners Sanitetsforening'
Arrangørene var veldig fornøyde med begge forestillingene. Her viser Elinor Bolme sin entusiasme under oppryddingen.
Powered by Labrador CMS