Adm. direktør i SpareBank 1 Nordmøre, Allan Troelsen, flankert av kommende adm. direktør Einar Bergem (t.v.) og kommende viseadm. direktør Jostein Kvendset.
Adm. direktør i SpareBank 1 Nordmøre, Allan Troelsen, flankert av kommende adm. direktør Einar Bergem (t.v.) og kommende viseadm. direktør Jostein Kvendset.

Slås sammen til SpareBank 1 Nordmøre Økonomipartner

Publisert Sist oppdatert

Trio Regnskapsservice AS og SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest AS slår seg sammen til SpareBank 1 Nordmøre Økonomipartner og går inn som datterselskap under SpareBank 1 Nordmøre-konsernet. Fusjonen vil skje innen utgangen av året og det nye selskapet vil bestå av 80 ansatte.

– Vi har kontorer i Kristiansund, Trondheim, Surnadal, Eide, Halsa, Aure, Aspøya og Tingvoll. Det er et viktig poeng for oss at vi er lokalt eid. Banken er lokal, de ansatte er lokale, og vi er lokalt representert, sånn at vi kan være der kundene er, sier nåværende daglig leder i Regnskapshuset Nordvest, Einar Bergem.

SpareBank 1 Nordmøre har eid 70 % av Regnskapshuset siden 2012, mens et tilsvarende oppkjøp i Trio ble utført i fjor.
– Resten av aksjene er eid av ansatte. Vi er faktisk det eneste regnskapsselskapet i SpareBank 1-alliansen som er eid av ansatte, sier Bergem.

– Litt av bakgrunnen for sammenslåingen er at konkurransesituasjonen i bransjen er endret. Vi ser at det er en stor endring i kundenes atferd. Det gjør at vi trenger en organisasjon av en viss størrelse for å fortsatt være et ledende regnskapsbyrå i vår region, sier daglig leder i Trio Jostein Kvendset.

– I tillegg kommer dette med folket, for medarbeiderne er det viktigste for oss. Så ved å oppnå en viss størrelse nå gjør oss i langt bedre i stand til å ta vare på og utvikle de medarbeiderne vi har på de lokale arbeidsplassene. Det er en kjempeviktig driver for oss, sier Kvendset.

– Det er et stort behov for kompetanse i bransjen vår. Konkurransekraften vår er at vi har de menneskene vi har, og at vi er nær kundene og har korte beslutningsveier i organisasjonen vår, sier Bergem.

Regnskapsbransjen møter i dag utfordringer i form av systemleverandører som kan tilby programvarer som erstatter enkelte av tjenestene den kommende Økonomipartneren leverer. Men Bergem og Kvendset mener likevel at små, mellomstore og også store bedrifter kan ha god bruk for kompetansen de sitter på.

– Vi er nødt til å bevege oss, for teknologien har utviklet seg slik at det vi før gjorde som håndarbeid i dag løses ved teknologi. Da er det vår oppgave å gjøre oss relevante utover teknologien. Vår viktigste oppgave fremover er å hjelpe kundene med å lykkes. Og så er vi avhengige av kunder som lykkes for å overleve. Det er en fantastisk symbiose at vi rett og slett kan være med og bygge lokalsamfunnet, smiler Bergem.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Nordmøre, Allan Troelsen, er naturlig nok godt fornøyd med at banken sammen med det nye regnskapshuset nå kan tilby alle sine kunder et enda bedre og bredere tjenestetilbud.

– Symbiosen med bank, regnskapshus og kundene er en viktig del for oss i banken også, slik at vi sammen kan bidra til at bedriftene lykkes, sier Troelsen.

Rent praktisk vil Regnskapshusets kontorer bestå sånn som de er i «byen oss», men i Surnadal har medarbeiderne i Trio flyttet inn i SpareBank 1 Nordmøres lokaler på Skei fra den 1. september.

Jostein Kvendset, som vil bli viseadministrerende direktør for Bergems adm. dir. i det nye selskapet, sier at sammenslåingen understreker alle parters ambisjoner om videre utvikling og vekst.

– Våre medarbeidere vinner på dette fordi at vi trygger arbeidsplassene, vi skaper et større faglig miljø med store utviklingsmuligheter. Vi blir en enda mer attraktiv arbeidsplass, og kundene vinner på dette fordi de får et styrket tilbud, fra et miljø med enda bredere kompetanse enn i dag.

Powered by Labrador CMS