ANNONSE:

Flere personer rundt et bord. Alle viser fram hver sin gavesjekk.
Fra gavetildelingen i fjor.

Rindal Sparebank: Gavetildeling

Rindal Sparebank vil også i år dele ut gaver til allmennyttige formål.

Gavemottakerne må være kunde i Rindal Sparebank, og gavemottakerne må ha tilhold og aktivitet i Rindal Kommune.

Ved tildelingen vil vi spesielt prioritere allmennyttige formål og tiltak til barn og ungdom. Det vil også bli lagt vekt på om bankens bidrag kan utløse støtte fra andre finansieringskilder. Kommersiell aktivitet, næringsformål og privatpersoner støttes ikke av gaver til allmennyttige formål. 

Lag og organisasjoner som søker om gaver til ordinær drift av lagets aktiviteter må legge ved regnskap for foregående år for å dokumentere behovet for driftsstøtte sammen med en kort beskrivelse av aktiviteten i laget. 

Øvrige søknader må inneholde litt om tiltaket, kostnadene og hvem som er målgruppen for tiltaket. For større prosjekter som det søkes om støtte til, ser en gjerne at det legges fram en noe mer utfyllende beskrivelse av prosjektet. 

Søknadsfristen er 29. februar.

Søknadsskjema på Rindal Sparebank sin hjemmeside

Powered by Labrador CMS