Milla Skjølsvold-Aasen og Synne Dalsegg Løseth fra 8. trinn, og lærer Anne Forsberg Røen i midten.

Lærerik livsmestringsuke på Rindal skole

Denne uka ryddet ungdomsskolen i Rindal vekk de vanlige fagene fra timeplana, og brukte all tida på et svært viktig tema - livsmestring.

Publisert Sist oppdatert

Lærer Anne Forsberg Røen er glad for at skolen endelig kunne bruke ei hel uke på elevene, og det å snakke om livet. Det er kanskje det aller viktigste man kan gjøre, synes hun.

Ikke bare vonde tema

– Da vi begynte å planlegge hadde vi ei veldig lang liste med tema som vi hadde lyst til å snakke om. Så i utgangspunktet var det alt for mye, og det var mange triste tema, for det er jo mye motgang vi kan møte i livet. Vi måtte skrelle bort en del, og vi måtte også passe på at det ikke ble hele skoledager med "sjelegranskning" og prat om vonde ting. Det er viktig å finne balansen, å kunne le også, og glemme det vonde litt innimellom. Det handler også om å lære at vi er gode på ulike ting, og å bruke styrkene til hverandre i gruppearbeid, sier hun.

Røen forteller at de startet uka med å introdusere noen tanker fra mobbeombudet i Trøndelag, om hva man vil være kjent som på reunion om 10 år. Vil man være kjent som den klassen som tok kråkfot, eller vil man være kjent som de som alltid sier hei til hverandre? Da fikk de satt perspektiv på at man langt på vei har et valg om hvordan man vil bli oppfattet, også.

Den første dagen ble det vist noen filmer om psykisk helse, og klassene diskuterte i grupper. Etter dette ble det arrangert forskjellige samarbeidsøvelser på hvert enkelt trinn. Da fikk de en liten pause, men også mulighet til å snakke litt. I siste økta på mandag var hele ungdomsskolen i Attanova, der Camilla Hyttebakk presenterte seg selv som ruskontakt i kommunen. Hun fortalte om ulike grunner til at folk kan få rusproblemer, at alle har fått utdelt ulike kort i livet, og at det kommer an på hvordan man spiller de korta. Hvem som helst kan havne på skråplanet, hvis man tar feil valg for mange ganger. Dette var grunnlag for gruppearbeid og refleksjon etterpå.

Anne Forsberg Røen forteller at det var veldig ulikt hvordan klassene jobbet med dette, ut fra modenhet, blant annet. 8. trinn er ikke så modne enda, mens 9. trinn er i konfirmasjonsalderen og står foran diskusjoner om alkohol og festliv. 10. trinn har fått en veldig myk start på de problemstillingene på grunn av korona. Det har ikke vært arrangert særlig mye fester i koronaåret.

Fokus på den gode samtalen

Fra tirsdag og utover uka skulle alle igjennom det samme opplegget, men på ulike tidspunkt. Alle fikk to økter på rad med mat, noe som ga tid til ro rundt matlaginga og måltidet, og fokus på den gode samtalen rundt bordet. Normalt, i faget mat og helse, skal matlaging, spising og rydding gjøres unna på 90 minutter, men nå fikk de altså dobbelt så lang tid. Alle var også med på med båltur, med øvelser og leker underveis. Praten bli annerledes ute enn inne.

Åse Børset har vært innom og snakka om "Hvem er jeg?". Elevene fikk kartlegge seg selv med farger og egenskaper, og lærte om hvordan de ulike egenskapene kan utnyttes i et gruppearbeid. Det er nyttig å være oppmerksomme på hvorfor og hvordan man tenker ulikt. Vold og overgrep og grensesetting med tanke på sex har også vært tema. Hva er ja og hva er nei?

Torsdag var Petter Forberg på besøk. Han holdt et foredrag på en time for hvert trinn, med mulighet for å stille spørsmål etterpå. Samme dag var det jobbing i prosjektgrupper, der elevene skulle sette seg inn i ulike typer rusproblemer og lage faktaplakater.

Siste økt på fredag ble avslutta med kino, popcorn og brus i Attanova, for hele ungdomsskolen. Filmen handlet om å passe inn når man er annerledes. Samtidig var tanken at man ikke skulle ta opp den vondeste problematikken før man rundet av til helga. Det ble en fin avslutning på uka, synes Anne Forsberg Røen.

Jobber videre med temaene

– Vi håper elevene har hatt nytte av ei uke uten ordinære fag og lekser, der ulike tema innen livsmestring har stått på timeplana. Vi skulle gjerne også ha hatt med tema som privatøkonomi og ulike psykiske lidelser. Det får vi jobbe med senere både gjennom økter med økonomi, karrierevalg som vi gjør hvert år på 9. trinn, og i arbeid med "min fremtid" som har på alle trinn, sier hun.

Man kunne lett ha fylt en måned av skoleåret med disse temaene. Men det er ikke slutt med dette. Skolen vil fortsette å sette fokus på livsmestring. Det har kommet innspill fra elevene om at de har ønsker om flere tema, og det synes hun er veldig positivt.

Godt og lærerikt opplegg

Trollheimporten fikk en prat med noen elever fra 8. trinn og 10. trinn om opplegget i livsmestringsuka. De synes at det er et godt og lærerikt opplegg, der man blir bedre kjent med seg selv og hverandre. Det er bedre enn vanlig skole, og ingen ulempe at man slipper lekser denne uka. De synes det er bra at det er praktisk opplegg hver dag, slik at det ikke blir bare teori. Og man blir mer bevisst på det ulike temaene som man snakker om.

Noen av temaene har de vært innom på skolen før, og mye er nytt. De synes de har lært ganske mye. De sier at det var overraskende å lære om rusmiljøet i Surnadal og Rindal, og at den type problemer er mer utbredt her enn de trodde.

Det er bra å ta opp tema som rus og vold, men de synes at skolen gjerne kunne ha hatt to uker til livsmestring hvert år, for dette er viktig stoff. Da kunne gjerne ha vært satt av mer tid til å lære om psykisk helse, gjerne om depresjon, angst, selvskading og andre psykiske lidelser, synes de.

Petter Forberg

Håper at noe fester seg

Petter Forberg var invitert til skolen for å snakke om fortida si med rusmisbruk. Foredraget handler om hvordan han kjørte seg fast i det livet, og veien ut av det. Han forteller at han prøver å få med så mye han kan, men det blir ikke plass til alt på tilmålt tid, så foredragene blir litt ulike fra gang til gang. Han setter pris på at elevene spør om det de lurer på, og så håper han at noe av det han forteller fester seg.

Les mer om Petter Forberg i dette intervjuet på Trollheimporten (desember 2020).

Noen bilder fra samarbeidsøvelsene (Foto: Rindal skole):

Powered by Labrador CMS