Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem, IKT-ansvarlig Tove Schei og arkivleder Vigdis Trønsdal.
Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem, IKT-ansvarlig Tove Schei og arkivleder Vigdis Trønsdal.

To nye digitale tjenester: Elektronisk søknadsskjema på helse- og omsorgstjenester og eDialog

Rindal kommune ligger langt framme når det gjelder innføring av digitale tjenester. En stor nyhet på dette området er at innbyggerne nå kan bruke elektronisk søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjenester. I tillegg har kommunen tatt i bruk digital sikker post. Dette kalles eDialog.

Publisert Sist oppdatert

– Rindal kommunes digitaliseringsstrategi sier at vi i helse- og omsorgstjenesten skal være digitale opp mot innbyggerne våre. Takket være Tove Schei, som har vært pådriver, så har vi nå fått det til, slik at man nå kan søke digitalt om om alle tjenestene våre, sier helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem.

Innføringen av digitale søknadsskjema gir et bedre tilbud til brukerne av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Men Heggem presiserer at det fortsatt en mulig å få søknadsskjema på papir, for dem som trenger det. Dersom man ikke kan søke selv, og ikke har pårørende som kan hjelpe til, så kan hjemmetjenestene også hjelpe til med å søke.

Dette gjør søknadsprosessen raskere og enklere, og pårørende kan søke selv om de bor langt unna.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester kan man hake av for hvilken rolle man har.
Ved søknad om helse- og omsorgstjenester kan man hake av for hvilken rolle man har.

Sikkerheten er ivaretatt

IKT-ansvarlig Tove Schei understreker at sikkerheten er ivaretatt i dette systemet. For å bruke de digitale søknadsskjemaene er det tofaktor-pålogging med bankID, og da er det helt trygt å sende personopplysninger. Søknadene som blir sendt digitalt kommer rett inn i kommunens saksbehandlersystem, og blir tatt opp til behandling.

Hjemmetjenesten i Rindal skal nå også ta i bruk håndholdte terminaler. En håndholdt terminal er en mobiltelefon som de ansatte tar med seg når de er ute hos brukerne. Gjennom terminalen får de tilgang til journalen til pasienten, med medisinliste og alle nødvendige opplysninger. Her kan de også hake av at de har gjort de arbeidsoppgavene de skal hos hver enkelt bruker, og gjøre rapporten ferdig der og da, i stedet for å måtte skrive rapporten når de kommer tilbake til kontoret. Det blir både sikrere og mer effektivt, forklarer Grete Ranes Heggem.

Sikker post med eDialog

Brev på papir blir stadig mindre brukt, og e-post blir stadig mer vanlig, også når man kontakter kommunen. Men e-post er ikke en sikker måte å kommunisere på. Et av problemene kan være at e-post kan bli stoppet i et spamfilter og ikke kommer fram. Med e-post kan man heller ikke være hundre prosent sikker på at avsenderen er den man tror. Nå tar kommunen i bruk eDialog, og tilbyr innbyggerne å sende brev til Rindal kommune på en sikker måte. Ved bruk av denne tjenesten vet man også med sikkerhet hvem avsenderen er, sier arkivleder Vigdis Trønsdal.

Tjenesten eDialog er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her kan man logge seg inn med tofaktor-innlogging med bankID, og og skrive inn hva det gjelder, og eventuelt sende med vedlegg. Brevet går direkte inn i kommunens sak- og arkivsystem, så det er mer effektivt for kommunen å motta brev på denne måten enn på e-post. For enkle henvendelser som ikke skal inn i sak- og arkivsystemet vil e-post fortsatt være bedre egnet, forutsatt at den ikke inneholder sensitiv informasjon.

Vigdis Trønsdal presiserer at man ikke skal bruke eDialog hvis kommunen har et eget skjema for formålet. Man skal altså ikke bruke eDialog for å søke på stillinger, eller for å søke om kulturmidler eller snøscooterløyve osv. Men dersom man skal ettersende informasjon, så kan det være aktuelt å sende det med eDialog. Det hender at dokumenter har blitt sendt i Posten fordi de er ulovlige å sende på e-post. Og Posten bruker som kjent veldig lang tid. Nå kan kommune i mye større grad sende slike dokumenter digitalt.