Jim Børset er leder i Rindal IL.
Jim Børset er leder i Rindal IL.

Gjenvalgt som leder i Rindal IL - Har med mange dyktige folk i styret

Rindal IL rakk å avholde sitt årsmøte før det ble innført strengere smittevernregler like før påske. Jim Børset ble gjenvalgt som styreleder.

Publisert Sist oppdatert

Jim Børset kom inn som leder i Rindal IL i fjor, og han innrømmer at det har vært mye å gjøre. Før han tok på seg jobben som styreleder hadde ikke mye erfaring med drift av idrettslag, og ikke mer kunnskap om Rindal IL enn rindalinger flest. Men han synes det har gått bra. Han har mange erfarne folk med seg i styret og i de ulike avdelingene av idrettslaget. Flere av dem har hatt sine faste roller i mange år, og det er også noen nye krefter.

Selv har han har vært igjennom en læringsprosess, og at han har merket seg at det er mange sterke personligheter i idrettslaget.

– Det er jo bra at det er det. De vet hva de holder på med, og de vet hva de vil, smiler han.

Han synes at samarbeidet mellom de tillitsvalgte har gått greit, og det går stadig bedre, selv om det er noen som synes at ting skal gjøres slik det alltid har vært gjort, og noen synes at utviklingen må gå videre. Det må balanseres.

– Det har gått over all forventning. Det var ikke så greit når alt var helt nytt for meg, men det går mye bedre enn jeg frykta. Jeg har fått god hjelp fra flere, og det setter jeg stor pris på, sier han.

Mange deler på jobben

Den største utfordringen han måtte ta fatt på i fjor var økonomien i idrettslaget. Den økonomiske situasjonen var bakgrunnen for at Rindal IL måtte si opp daglig leder, som var ansatt i 50 prosent stilling. Arbeidsoppgavene måtte så fordeles på frivillige. Jim Børset forteller at de ulike oppgavene er fordelt på mange personer, slik at det ikke blir så mye på hver. Og det har gått ganske greit å få det til, folk er velvillige og stiller opp.

Han påpeker at det siste året har vært veldig spesielt, også økonomisk. Rindal IL har slitt med underskudd i flere år tidligere. Han tror at det var litt for optimistisk av idrettslaget å ansette daglig leder i 50 prosent stilling, som man gjorde for noen år siden.

– Vi i Rindal IL er heldig med at vi har stødige, gode sponsorer. Det har vært nødvendig, og veldig viktig, sier Børset.

I 2020 fikk idrettslaget kompensert tapte inntekter på arrangementer, det meste fra lotteritilsynet, og Rindal Sparebank var med og dekket resten. Takket være det ble fjoråret et greit år, rent økonomisk, påpeker han.

Ellers er han opptatt av å ha alt på stell, og det er også nødvendig når man skal styre et idrettslag. Det er et stort ansvar, med mye rapportering, blant annet. Men arbeidsfordelingen fungerer godt, og alt blir løst på beste måte.

– Jeg tenker at jeg alltid gjør mitt beste, og det får være bra nok, sier han.

Om aktivitetsnivået i laget, sakset fra hovedstyrets årsberetning for 2020:

Aktivitetsnivå

Året som ligger bak oss har vært svært spesielt. Da korona-pandemien rammet landet for fullt i mars, ble alt av treninger, konkurranser og andre aktiviteter/arrangementer stengt helt ned. Dette forble situasjonen til utpå sommeren, og medførte at flere av våre faste arrangementer måtte avlyses, f. eks Småtrolluka, Camp Trollheimen og Rindals-Cup. Samtidig ble en del aktivitet gradvis tatt opp igjen. I gjenopptakingen ble de yngste prioritert, og bl.a kom man i gang både med treninger og seriespill i fotball i aldersbestemt klasser. Utover senhøsten ble restriksjonene imidlertid strengere igjen, noe som blant annet har gjort at handball ikke har fått komme i gang verken med seriespill, turneringer eller annen kampaktivitet på noe nivå, selv om trening har foregått tilnærmet som normalt i aldersbestemte klasser. I lagidrettene er det særlig på seniornivå konsekvensene har vært store, med bortfall av alt av kamper, og dertil begrensninger når det gjelder trening. Også i ski og friidrett har konkurransetilbudet vært kraftig redusert, og det er grunn til en viss bekymring for at året som ligger bak oss kan resultere i et frafall av aktive. Dette gjelder i flere idretter og på ulike nivå, men ikke minst kanskje da blant de eldre (junior/senior).

Når alt dette er sagt, skal det også tilføyes at det er gjort et veldig bra arbeid av mange for å kunne holde aktiviteten oppe så godt som mulig gjennom de utfordrende tidene. Dette gjelder i alle avdelinger, og vi har også lykkes med å gjennomføre flere av våre egne arrangementer, bl.a begge de faste mosjonsløpene Trollheimsløpet og Lina Roindt, samt Rindalsrennet i romjula. Forhåpentligvis har alt dette bidratt til at vi fortsatt kan si vi har en god sportslig aktivitet innenfor alle hovedaktivitetene i laget, der både bredden er ivaretatt, og det legges til rette også for de som ønsker å satse på et høyere sportslig nivå. Så får vi selvfølgelig også håpe på en hurtigst mulig normalisering av situasjonen.

Økonomi

Utover våren var frykten stor for at den ville slå ut negativt også økonomisk. Men når aktiviteten ble sterkt redusert, gikk også kostnadene tilsvarende ned, mens inntektene ble kompensert i sin helhet. Den delen som ikke ble dekket av offentlige midler (krisepakker), ble dekket av vår hovedsponsor Rindal Sparebank. I tillegg til redusert aktivitet, ble det gjort noen økonomiske grep for å redusere kostnadene, dermed ble et ventet underskudd, snudd til et solid overskudd.

Dette er det nye styret i Rindal IL:

Jim Børset, leder
Bjørn Ranheim, nestleder
Marie Lilleløkken, økonomi
Maren Rønning, sekretær
Lars Mikkelsen, styremedlem
Ole Solvik, medlem anlegg og hall
Vigdis Opøien, medlem barneidrett

Avdelingene:

Leder fotball: Øyvind Dalen
Leder håndball: Berit Okstad
Leder friidrett: Tor Jarle Bolme
Leder ski: Håkon Solvik
Leder tursti: Baard Gåsvand
Leder Rindalshallen AS: Georg Aune