Svorka melder:

Konsernsjef Halvard Fjeldvær

Et sterkt år med vekst og nye investeringer

Svorka Kraft har i 2023 oppnådd betydelig vekst og fremgang, til tross for utfordringer i energisektoren. Vi har tatt viktige steg for å møte fremtidens behov for fornybar kraft og bedre infrastruktur, samtidig som vi har styrket vår posisjon i markedet. Dette skriver Svorka i en pressemelding fredag. 

Publisert Sist oppdatert

Utfordringer og mål

Norge står overfor store utfordringer med å skaffe nok fornybar kraft og utvikle nødvendig strømnett. Energikommisjonens rapport fra januar 2023 peker på at vi trenger 40 TWh fornybar kraft innen 2030, samt å spare 20 TWh innen samme tidsrom. Statnett advarer om at vi innen 2027 kan produsere mindre kraft enn vi forbruker, noe som krever bedre samarbeid mellom myndigheter, byråkrati og bransje.

Tre nye vannkraftverk

Svorka har i 2023 startet byggingen av tre nye kraftverk i vår region. Vi har også sendt inn fire konsesjonssøknader til NVE, men prosessen tar dessverre 12 måneder før en saksbehandler blir tildelt. Dette mener vi er svært uheldig med tanke på de utfordringene vi står overfor. Vi er klare til å bidra med mer kraftproduksjon for å møte fremtidens energibehov.

Vekst og forbedringer

2023 har vært et år med betydelig vekst for Svorka. Vi har opplevd problemer med overgangen til Telia, noe som har påvirket våre TV-tjenester. Likevel har nye oppgraderinger og maskinvare fra Telia bedret tjenesten for våre kunder. Vi fortsetter å samarbeide med Telia for å sikre at denne positive trenden fortsetter.

Vi har også hatt en imponerende vekst innen fiber og strøm. Over 1.000 nye strømkunder har valgt Svorka i 2023, noe som er en rekordvekst for oss. Dette har styrket vår posisjon, spesielt sør for Trondheim.

Strategisk satsing

Gjennom prosjektet Svorka 2025 har vi utviklet en strategisk plattform som setter kunden i sentrum med fokus på energismarte løsninger. Målet er å gjøre Svorka mer attraktiv enn våre konkurrenter og sikre fortsatt kundevekst og kundetilfredshet.

Nest beste resultatet i selskapets historie i 2023.

Svorka har levert det nest beste resultatet i selskapets historie i 2023. Vi har doblet vår kundeportefølje de siste årene og nærmer oss 14.000 bredbåndskunder, med totalt 16-17.000 unike kunder. Vi har styrket oss som selskap, og investert MNOK 115 i 2023, noe som gjør oss til en av de største investorene på Indre Nordmøre. Våre investeringer skaper verdier for lokalsamfunnet og våre eiere, og vi bidrar betydelig til det lokale næringslivet med kjøp av varer og tjenester.

Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2023 bidratt med ca. MNOK 2,0 til gode formål i regionen.

15 MNOK i utbytte til lokale eiere

Svorka bidrar med utbytte og renter på ansvarlig lån til eierne Surnadal kommune, Rindal kommune, Heim kommune og Møre og Romsdal Fylke. Videre bidrar Svorka med eiendomsskatt til samtlige eierkommuner, samt konsesjonskraft til Surnadal kommune og Heim kommune. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 15 til våre eiere i 2023.

Takk til våre samarbeidspartnere og kunder

- Vi takker våre samarbeidspartnere og kunder som velger Svorka, sier konsernsjef Halvard Fjeldvær. 

- Deres støtte er avgjørende for vår suksess og vekst.

Om Svorka

Svorka er en ledende leverandør av energi- og kommunikasjonsløsninger i regionen, kjent for sin satsing på bærekraftige og energismarte løsninger. Med fokus på kunden og lokal verdiskaping fortsetter Svorka å vokse og bidra til samfunnsutviklingen i regionen.

Aksjonærer

Surnadal kommune 41%
Heim kommune 17%
Rindal kommune 17%
Møre og Romsdal fylkeskommune 25%

Powered by Labrador CMS