Rindal Sparebank

Nye tilsatte i Rindal Sparebank, Fra venstre: Johnny Myklegard, Marianne Svendsen og Solveig Løset
Nye tilsatte i Rindal Sparebank, Fra venstre: Johnny Myklegard, Marianne Svendsen og Solveig Løset

Nye ansikter i banken

Tre nye tilsatte i Rindal Sparebank

Publisert

Hvis du har vært innom Rindal Sparebank i desember og eller på nyåret, er muligheten stor for at du har møtt en, eller flere, av bankens nytilsatte medarbeidere. 

Nye tilskudd

Johnny Myklegard, Marianne Svendsen og Solveig Løset er alle nye tilskudd på rådgiversiden,  med Johnny som den sist ankomne med oppstart 8.januar. 

Johnny Myklegard er oppvokst i Rennebu, bosatt i Surnadal og har blant annet vært ansatt som veileder i Trollheim AS  og innen salg og marked i Svorka AS, før han ble tilsatt som kunderådgiver personmarked i Rindal Sparebank. 

Marianne Svendsen er født og oppvokst i Bodø og bor nå i Bøverdalen. Hun har tidligere arbeidet som Jordbrukssjef i Tingvoll og Rådgiver i Tine før hun begynte i Rindal Sparebank, hun også som rådgiver personmarked i tillegg til rådgiver på landbruk/bedriftsmarked.

Den du har størst sjanse for å møte i banken er Solveig Løset. Hun ble tilsatt som kunderådgiver dagligbank 1. desember, og er en av de som tar imot deg når du ankommer banken. Solveig er født og oppvokst i Rindal, og har blant annet vært sjef for Narvesen i Surnadal, før hun de siste fem årene  vært tilsatt ved Rindalslist. 

Har blitt veldig godt tatt imot

Alle tre har et veldig positivt inntrykk av sine nye arbeidsplass, og trives allerede godt. 

- Vi er blitt tatt veldig godt imot som nye arbeidstakere, sier Solveig Løset

- Rindal Sparebank er en god gammel institusjon i lokalsamfunnet med lokal forankring.  Mitt inntrykk er at alle har opparbeidet et personlig forhold til banken over tid, og har en egen rådgiver de de kan spørre, sier Johnny Myklegard.

Godt fornøyd med ansettelsene

- Vi hadde et behov for å øke bemanningen , og er i tillegg igjennom et lite generasjonsskifte, og det er veldig positivt for oss at vi nå har fått inn noen yngre krefter i banken, sier Arnhild Foseide Fagerholt. 

- Vi gleder oss til vi får satt de nyansatte inn i jobben sin, og vi har et veldig godt inntrykk så langt og er fornøyde med ansettelsene.

Powered by Labrador CMS