Flere personer rundt et bord. Alle viser fram hver sin gavesjekk.

Gaveutdeling i Rindal Sparebank

Publisert Sist oppdatert

Rindal Sparebank har hatt sin årlige gavetildeling, og onsdag kveld var ca. 20 gavemottakere samlet i bankens møterom for å motta årets gaver til allmennyttige formål. Det er innvilget gaver til i alt 32 gavemottakere, og samlet gavebeløp til lag og foreninger var i år kr 355.000.

Gavene varierer fra kr 2.500 til kr 50.000, og blant de som fikk de største gavene i år var Bolme Barnehage, som fikk kr 25.000 i gave til utstyr og inventar til et lavvoprosjekt i tilknytning til barnehagen. NMK Surnadal og Rindal fikk kr 25.000 for arbeidet de gjør for å tilrettelegge for motorsport på crossbanen i Rindal, og Rindal Vel fikk kr 50.000 til nytt utstyr, vannsklie og generelt vedlikehold av området rundt Tjønna. Rindal Røde Kors fikk også en gave på kr 50.000 til delfinansiering av garasje og carport for oppbevaring av biler og utstyr.

Den aller største gaven fikk Stiftelsen Lokalt Løft, som i år som i fjor fikk en gave på 2 millioner for å styrke stiftelsens kapital. Rindal Sparebanks ønske og intensjon er at Lokalt Løft skal være en viktig bidragsyter for vekst og utvikling i bygdas næringsliv, og med en kapitaltilførsel på 4 millioner de to siste årene er Lokalt Løft godt rustet til dette.

Powered by Labrador CMS