Det første styret i Rindal historielag: F.v. Jon Solem, Magne Løset, Bodil Børset, Anne Skjølsvold og Ola T Heggem.

Rindal historielag er stiftet

Mandag kveld møtte et tjuetalls historieinteresserte rindalinger opp i Attanova, til lokalhistorisk aften og stiftelsen av Rindal historielag.

Initiativet til å opprette et historielag i Rindal kom fra Magne Løset, på bakgrunn av at Rindal heimbygdlag på sitt siste årsmøte gjorde vedtak om nedleggelse. Heimbygdlaget har lagt ned en enorm jobb for å bevare lokalhistoria i Rindal, men laget har slitt med rekruttering de siste åra. En av grunnene til det er nok at heimbygdlaget er tilslutta Noregs mållag, og det passer ikke for alle.

Magne Løset påpekte at tilknytninga til Noregs mållag var helt naturlig den gangen heimbygdlaget ble stifta, for da var nynorsk hovedmål i skolene i Rindal. Men tidene har forandra seg på det området også. Et historielag er uavhengig av målform, og håpet er at både unge og eldre vil finne det interessant å være med og ta vare på lokalhistoria. Rindal heimbygdlag har i alle fall lagt et svært godt grunnlag for videre arbeid. Flere historieinteresserte rindalinger har nå vært med på å lage et utkast til vedtekter for det nye laget.

Aktivt historielag i Todalen

Til stiftelsesmøtet hadde de invitert John Moe, som er leder i Todalen historielag. Laget i Todalen ble stifta i 2001, og det er i dag et svært aktivt lag med ca. 200 medlemmer. Todalen historielag har gitt ut årsskrift hvert år siden begynnelsen, så i år kommer det tjuende årsskriftet i rekka.

Historielaget i Todalen har gitt ut flere bøker og hefter, et par filmer og en CD. De arrangerer ettermiddagskaffe og filmkvelder og bussturer for medlemmene, og kulturvandringer og historiske vandringer i grendene. Alt dette er svært populært, kunne John Moe fortelle. Det er mange aktive medlemmer i historielaget, og de har ulike oppgaver, som er fordelt etter hva de enkelte er interessert i å holde på med. Noen av medlemmene har skannet og digitalisert stor mengder med gamle bilder fra lokalmiljøet. Andre medlemmer er opptatt av å ta vare på gamle stedsnavn, og historielaget har blant annet satt opp alle navneskilta på Svinvikrunden.

John Moe er leder i Todalen historielag.

Ei litt annerledes historie

Kveldens lokalhistoriske innslag var ei litt annerledes historie om Børseten. Magne Løset fortale om slekta si i Austigard Børset fra 1800-talet og framover. Hovedpersonen i fortellinga var tjenestetausa Kristi, som var født på husmannsplassen Hafellgjerdet i Bokta i 1853. Kristi vart tjenestetaus i Løfaldlia, og da 17 år gamle Marit fra Løfaldlia ble gift med Ola Børset flytta Kristi sammen med henne til Børseten. Kristi var da litt over 20 år. For å gjøre ei lang og interessant historie kort; Kristi bodde og arbeidet i Austigard Børset i over 60 år, og fikk til slutt Kongens Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

Blomster til to ildsjeler

Magne Løset gjorde også ære på to personer som har gjort en formidabel jobb for å bevare lokalhistorie i Rindal. Ann Ingeborg Grimsmo og Ragnhild Stavne Bolme har lagt ned en ufattelig stor innsats, blant annet gjennom arbeidet i Rindal heimbygdlag. De to ildsjelene fikk blomster og rosende ord, og selvsagt applaus fra forsamlingen.

Ragnhild Stavne Bolme og Ann Ingeborg Grimsmo fikk blomster og velfortjent applaus.

Heimbygdlaget vil etter hvert la det nye historielaget arve deres midler som startkapital, og historielaget ser det som en stor del av sin oppgave å videreføre det viktige arbeidet som heimbygdlaget har gjort. Noen av heimbygdlagets medlemmer vil nok også bli med som aktive medlemmer i historielaget.

Formelt stiftet

Siste post på kveldens program var den formelle stiftelsen av laget. Bodil Børset ble valgt som leder. Hun får med seg Magne Løset, Ola T Heggem, Jon Solem og Anne Skjølsvold i styret. Kristin Merethe Fosseide Bjørnås og Mads Løfaldli ble valgt som varamedlemmer til styret, og Oddvin Meland ble valgt som revisor.

Styret vil snart konstituere seg, og etter hvert vil de komme med informasjon om hvordan man kan bli medlem i historielaget. Dersom noen ønsker mer informasjon er det velkomne til å ta kontakt med noen i styret.

Powered by Labrador CMS