Karstein Mauset fikk velfortjent pris og gratulasjoner fra ordfører Vibeke Langli og kulturleder Morten Møller.
Karstein Mauset fikk velfortjent pris og gratulasjoner fra ordfører Vibeke Langli og kulturleder Morten Møller.

Velfortjent kulturpris til Karstein Mauset

Publisert Sist oppdatert

Kulturvøkku 2022 ble i kveld dratt i gang med kulturkveld i Torshall, et samarbeid mellom Rindal historielag og Blæst’n. Til tross for en over middels varm sommerkveld med lokale kraftige regnskurer, så var salen nesten full da Magne Løseth på vegne av historielaget kunne ønske velkommen.

Kulturprisutdeling var en av hovedpostene på programmet, og prisen gikk i år til Karstein Muset. For å tolke publikums respons, en populær og svært fortjent tildeling.

Magne Løseth bandt programmet sammen med lokale historier. Kveldens program var ment i hovedsak å omhandle Bolme krets. Men det opprinnelig annonserte bildekåseriet til Edgar Kattem måtte gå ut på grunn av sykdom. Som stand in stilte Anne Skjølsvold med et kåseri om en utflytta bolmbygg, Ole Jonsen Skjølsvold fra Oppistu Skjølsvold, som endte opp i Os i Østerdalen, og som ble baneformann, far til 16 og svigerfar til dikterhøvdingen Johan Falkberget.

Magne Løseth.
Magne Løseth.
Karstein Mauset.
Karstein Mauset.

Karstein Mauset, også Bolmbygg, bidro med gamle viser av lokale forfattere både før og etter prisutdelinga. Han var svært glad og stolt over å få pris.

Dette er juryens begrunnelse:

Rindal kommune sin kulturpris ble delt ut første gang i 1982, og er blitt utdelt totalt 18 ganger. I kriteriene står det bl.a. at «Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som hører hjemme i Rindal kommune, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv og engasjert frivillig kulturinnsats innen kulturlivet i Rindal». Kulturprisen blir utdelt annet hvert år.

Mye av den frivillige kulturaktiviteten i kommunen vår er knyttet til felles arbeidsinnsats og interesse gjennom aktivitet i lag/foreninger og andre grupperinger i lokalmiljøet vårt. Samtidig er det kollektive helt avhengig av enkeltpersoner som gjennom sin personlige innsats og tidsbruk bidrar spesielt til fellesskapet, og i noen tilfeller er en helt avhengig av slike ildsjeler. Enkelte gjennom utøvende kulturvirksomhet og andre gjennom annen type bidrag som støtter oppunder aktiviteten – det er mye rundt ett arrangement som skal være på plass for å få et godt tilbud.

Årets prisvinner er representant for flere typer av bidrag til kulturlivet i Rindal, både gjennom egen innsats og ikke minst gjennom en stor grad av service og bidrag til andre sine kulturtilbud i Rindal.

Som egen innsats har prisvinneren vært aktiv musiker i mange år, og har i tillegg til å bidra som musiker på utallige konsert- og kulturarrangement utgitt 4 album/EP som soloartist eller med bandet sitt. Men det er like mye som bidragsyter som tekniker, arrangørhjelp og praktisk bistand til andre sine kulturaktiviteter prisvinneren har lagt ned sin arbeidsinnsats - og i all hovedsak gjennom frivillig innsats. Motivasjonen til prisvinner har vært at det skal være et levende og aktivt kulturtilbud i bygda.

Det begynner kanskje å bli klart hvem som mottar årets pris, og når vi siterer begrunnelsen av en av forslagsstillerne skal det i alle fall være avklart, kandidaten bør få prisen:

  • For alt frivillig arbeid med Bøgdakvelden gjennom mange år.
  • For all bistand som musiker, tekniker og anna praktisk tilrettelegging ved ulike arrangement
  • For sin uttrettelge arbeid med bandet Perikom, plateutgivelser og konserter
  • For å skrive melodier til lokale tekstforfattere
  • For jobben med å promotere lokalt musikkliv
  • For pågangsmot med å holde liv i bandrommet på «T-komploftet»
  • For å bidra til å holde liv i grendahuset Torshall
  • For å ta opp att tradisjonen med lokal skihopping og til og med ta NM-bronse i voksen alder.

    Det er derfor en glede å gi årets Kulturpris for Rindal kommune til Karstein Mauset for sin innsats som musiker i kulturmiljøet i Rindal, og sin store rolle som tekniker, arrangør, markedsfører, komponist og alle andre bidrag til andre sin kulturaktivitet gjennom mange år.

Blæst’n avslutta kulturvøkkus første arrangement med fire melodier. Den første en urframføring til ære for prisvinneren, melodien Trollheim som Karstein Mauset har komponert og som Ronny Kjøsen har laga arrangementet til. Vel blåst!

Blæst'n
Blæst'n
Powered by Labrador CMS